wordki.pl - nauka słówek
nowy16
autor: Marry112
deal withzajmować się czymś
common roomświetlica
common roomświetlica
coloured pencilskredki
copybook/notebookzeszyt
workbookćwiczenia
mark/gradeocena, stopień
retake an examponownie przystępować do egzaminu
revise/study for (exams)powtarzać materiał (do egzaminów)
do one's bestbardzo się starać
make/take notesrobić notatki
set bookslektury szkolne
gifteduzdolniony
understandingwyrozumiały
assemblyapel
form teacher/tutorwychowawca/wychowawczyni
boarding schoolszkoła z internatem
cloakroomszatnia
lockerszafka
head teacher/headmasterdyrektorka/dyrektor
bag/schoolbagtorba/tornister
(class) registerdziennik lekcyjny
education fairtargi szkone
take the registersprawdzać listę obecności
dressmakerkrawiec
lollipop manpan przeprowadzająca przez ulicę dzieci idące do szkoły
lollipop ladypani przeprowadzająca przez ulicę dzieci idące do szkoły
sales representative/sales repprzedstawiciel handlowy
executivepracownik na kierowniczym stanowisku
shopkeepersklepikarz
applicantosoba starająca się o pracę
curriculum vitae/CVżyciorys/CV
fringe benefits/perksświadczenia dodatkowe
feewynagrodzenia za usługi
deal with peoplepracować z ludźmi
give sb a handpomagać komuś
overworkprzepracowanie
assist sbpomagać/asystować komuś
retireodejść na emeryturę
summer camp supervisorkierownik obozu wakacyjnego
fire sb/let sb go/sack sb/give sb the sackzwolnić kogoś z pracy
give up/quit one's jobrzucić pracę
be off sickbyć na zwolnieniu lekarskim
be in charge of sthkierować czymś/być za coś odpowiedzialnym
fill in a formwypełnić formularz
copybookzeszyt
marksprawdzać
setzadawać np. pracę domową esej
giving orderswydawanie rozkazówxs
put up one's handpodnieść rękę
speak upmówić głośniej