wordki.pl - nauka słówek
Educational system
autor: bartiartii
boarding schoolszkoła z internatem
collegekolegium, uniwersytet
extramural schoolszkoła zaoczna
kindergartenprzedszkole
night schoolszkoła wieczorowa
nurseryzłobek
primary schoolszkoła podstawowa
public schoolszkoła publiczna
secondary schoolszkoła średnia
state schoolszkoła państwowa
universityuniwersytet
vocational schoolszkoła zawodowa
apply for a grantubiegać się o stypendium
attend a tutorialuczęszczać do seminarium
do a degree courseiść na studia
do background readingczytać lekturę uzupełniającą
entry requirementswymagania wstępne
pay tuition feesopłacać czesne
submit an application formzłożyć aplikację/podanie
write one's thesis/dissertationpisać pracę dyplomową