wordki.pl - nauka słówek
Listening
autor: bartiartii
be down to sthmieć swoją przyczynę w
clash with sthkolidować z czymś
help sb outpomóc komuś
pick sb upodbierać kogoś
take sb asidewziąć kogoś na stronę
blow sb's own trumpetprzechwalać się
get a lot of bad pressmieć złą opinię
give up at the first hurdlepoddawać się po pierwszym napotkanym problemie
go for sthzawalczyć o coś, zdecydować się na coś
go on to do sthprzejść do zrobienia czegoś
invest heavily in sthdużo inwestować w coś
play aroundwygłupiać się
read peoplerozumieć ludzi
reap the rewardszdobywać nagrody