wordki.pl - nauka słówek
Szkoła
autor: Warpi
archeologyarchelogia
architecturearchitektura
art and designsztuka i wzornictwo
banking and financebankowość i finanse
biotechnologybiotechnologia
choreographychoreografia
economicsekonomia
engineeringinżyneria
environmental studiesochrona środowiska
filmmakingrobienie filmów
foreign philologyfilologia obca
ITinformatyka
journalismdziennikarstwo
lawprawo
marketing and managementmarketing i zarządzanie
media studiesmedioznastwo
medicinemedycyna
political sciencepolitologia
psychologypsychologia
sociologysociologia
veterinary medicineweterynaria
attend schooluczęszczać do szkoły
catch up on sthnadrabiać coś
courseworkprojekt, praca
cramwkuwać
fail an examoblać egzamin
get a good point averageuzyskać dobrą średnią ocen
get a school certificateotrzymać świadectwo szkolne
get out of sthunikać czegoś
grade the studentsoceniać uczniów
graduate from schoolukończyć szkołe
hand sth inoddawać prace
learn sth by heartuczyć się czegoś na pamięć
look sth upsprawdzać coś
make mistakesrobić błędy
memorisezapamiętywać
mock examegazmin próbny
pass an examzdać egzamin
pick sth uppodchwycić coś
repeat the yearpowtarzać rok szkolmy
resit an examzdawać ponownie egzamin
revise for an examuczyć się do egzaminu
take an examzdawać egazmin
take sth upzająć się czymś
wear a school uniformnosić mundurek szkolny
come throughdocierać, przychodzić
drop out of schoolrzucać szkołe
get a grade Adostać piątke
get down to sthzabrać się za coś
get one's tongue round sthwymówić coś
get through sthuporać się z czymś
grade downobniżać ocene
hobby horsehobby
improve on sthpoprawiać coś, udoskonalać
major in sthstudiować, specjalizować się w czymś
mark absentwstawić nieobecność
mark testssprawdzać testy
pass an examzdać egzamin
pass sbprzepuścić kogoś (na egzaminie)
sail through sthuporać się z czymś bez trudu
scrape through sthprzebrnąć przez coś
swot upwkuwać
top marksnajlepsze oceny
careers adviserdoradca zawodowy
caretakerwoźny/woźna
form tutorwychowawca
head girl/boyprzewodniczący szkoły
head teacherdyrektor szkoły
lecturerwykładowca
librarianbibliotekarz
staff memberczłonek grona pedagogicznego
student council representativereprezentant urządu uczniowskiego
teachernauczyciel
canteenstołówka
classroomklasa
corridorkorytarz
gymsala gimnastyczna
lab(oratory)pracownia fizyczno-chemiczna
locker roomszatnia
playing fieldboisko
secretary's officesekretariat
staffroompokój nauczycielski
blackboardtablica
chalkkreda
compassescyrkiel
correction tapekorektor
felt-tip penmazak
folderteczka
highlightermazak fluororescencyjny
paper clipsspinacze biurowe
pencil casepiórnik
pencil sharpenertemperówka
rubbergumka do mazania
rulerlinijka
set squareekierka
staplerzszywacz
whiteboardtablica suchościeralna
be a school leaver / a graduatebyć absolwentem
be absent from schoolbyć nieobecnym w szkole
be present at schoolbyć obecnym w szkole
classlekcja
concentrate on sthskoncentrować się na czymś
do your studying/researchuczyć się, przeprowadzać badania
end of termkoniec semetru
get into troublewpaść w kłopoty
get top marksdostawać najlepsze oceny
give a talk / a presentationwygłaszać prezentacje
learnuczyć się
packed lunchdrugie śniadanie
pass with flying colorszdać w pięknym stylu
PE kitstrój na WF
pop quizkartkówka
school routineszkolna rutyna
school yearrok szkolny
sick notezwolnienie z powodu choroby
strictsurowy, restrykcyjny
studyuczyć się
study from coursebooks / handoutsuczyć się z podręczników / materiałów z wykładów
take an exampodchodzić do egzaminu
take notesrobić notatki
take the registersprawdzić obecność
testsprawdzian
work hardciężko pracować
work on a projectpracować nad projektem
write an essay / a paragraphnapisać esej / krótki artykuł
answer backniegrzecznie odpowiadać
cheatoszukiwać
cut classeswagarować, opuszczać zajęcia
disrupt lessonsprzeszkadzać na lekcjach
do one's homeworkodrabiać prace domową
pay attention in classuważać na lekcji
pick things up quicklyszybko chłonąć wiedze
play truantwagarować
stick to deadlinesprzestrzegać terminów
use cribsużywać ściąg
attend a courseuczęszczać na kurs
exchange programmewymiana międzynarodowa
extracurricularpozalekcyjny
joindołączyć do
prepare for examsprzygotowywać się do egzaminów
private tuitionprywatne lekcje, korepetycje
school tripwycieczka szkolna
societytowarzystwo, stowarzyszenie
timetablerozkład, plan
voluntary charity workwolonatriat
boarding schoolszkoła z internatem
collegeuniwersytet, kolegium
extramural schoolszkoła zaoczna
kindergartenprzedszkole
night schoolszkoła wieczorowa
nurseryżłobek
primary schoolszkoła podstawowa
public schoolszkoła prywatna
secondary schoolszkoła średnia
state schoolszkoła państwowa
universityuniwersytet
vocational schoolszkoła zawodowa
apply for a grantubiegać się o stypendium
attend a tutorialuczęszczać na seminarium
do a degree courseiść na studia
do background readingczytać lekturę uzupełniającą
entry requirementswstępne wymagania
pay tuition feespłacić czesne
submit an application formzłożyć aplikacje, podanie
write one's thesis / dissertationpisać pracę dyplomową
be down to sthmieić swoją przyczyne w
clash with sthkolidować z czymś
help sb outpomóc komuś
pick sb outodbierać kogoś
take sb asidewziąć kogoś na stronę
blow sb's own trumpetprzechwalać się
get a lot of bad pressmieć złą opinie
give up at the first hurdlepoddać się po pierwszym napotkanym problemie
go for sthzawalczyć o coś, zdecydować się na coś
go on to do sthprzejść do zrobienia czegoś
invest heavily in sthdużo inwestować w coś
play aroundwygłupiać się
read peoplerozumieć ludzi
reap the rewardszdobywać nagrody
brainstorm ideasprzeprowadzać burzę mózgów
collaborate on a presentationwspólnie przygotowywać prezentację
develop a skillrozwijać umiejętność
make a successful careerzrobić karierę
prepare for future lifeprzygotowywać się na przyszłość
understand other points of viewrozumieć inne punkty widzenia
work out solutions to problemsrozwiązywać problemy
anxiouszaniepokojony
be a disappointment to sbsprawiać komuś zawód
consuming passionpochłaniająca pasja
distractednieobecny, zamyślony
interpersonal skillszdolności interpersonalne
pricelessbezcenny
relevancezwiązek
resourcefulzaradny
classictypowy, klasyczny
classicaltradycyjny, klasyczny
comprehensiblezrozumiały
comprehensivewszechstronny, wyczerpujący
economicekonomiczny gospodarczy
economicaloszczędny
historichistoryczny (ważny dla historii)
historicalhistoryczny (odnoszący się do wydarzeń)
industrialprzemysłowy
industriouspracowity
physicanlekarz/lekarka
physicistfizyk
adrenaline junkieosoba lubiąca ryzykowne zachowania
bookwormmól książkowy
chess fanciermiłośnik szachów
cinema fanmiłośnik kina
eco freakosoba fanatycznie dbająca o środowisko
shutterbugmiłośnik fotografii
technophilemiłośnik nowych technologii
assignmentpraca domowa
continuous assessmentocena na podstawie całorocznej pracy
courseworkpraca okresowa
coursekurs
degreestopień naukowy
master'sstopień magistra
tutorialćwiczenia, seminarium
undergraduatestudet na studiach licencjackich
student loankredyt studencki
assistpomagać
disadvantagedpokrzywdzony przez los
preservezachowywać
refugeeuchodzca
shelterschronisko
underpriviledgedupośledzony społecznie
agescałe wieki
arrangeumawiać się, postanawiać
can't standnie znosić
helplineinfolinia
relativelystosunkowo
theoreticalteoretyczny
unspecifiednieokreślony
validobowiązujący, ważny