wordki.pl - nauka słówek
Vocabulary 4
professionzawód
job / workpraca 2
bossszef
managerdyrektor
directorreżyser
clerkurzędnik
worker / employeepracownik 2
sales representativeprzedstawiciel handlowy
priestksiądz
nunzakonnica
undertakergrabarz
farmerrolnik
vetweterynarz
accountantksięgowy
scientistnaukowiec
chefszef kuchni
tailorkrawiec
carpenterstolarz
plumberhydraulik
beauticiankosmetyczka
skillsumiejętności
qualificationskwalifikacje
salarypensja miesięczna
wagespensja tygodniowa
paymentpłaca
earningszarobki
bonuspremia
pensionemerytura
employ / hirezatrudniać 2
employerpracodawca
employmentzatrudnienie
unemploymentbezrobocie
unemployedbezrobotny
sack / fire / dismisszwalniać z pracy 3
to be made redundantzwolniony z powodu braku miejsc pracy
white-collar workerpracownik umysłowy
blue-collar / manual workerpracownik fizyczny 2
talk shoprozmawiać na przyjęciach o sprawach służbowych
get promotedawansować
promotionawans
be retiredprzejść na emeryturę
maternity leaveurlop macierzyński
workaholicpracoholick
trainingszkolenie
traineestażysta
apply for a jobubiegać się o pracę
CV / curriculum vitaeżyciorys
application letterlist motywacyjny
be responsible forbyć odpowiedzialnym za
job interviewrozmowa o pracę
a day offdzień wolny
shift workpraca na zmiany
vacancywolne miejsce pracy
accept the jobprzyjąć pracę
staff / workforce / personnelpersonel
well-paid jobpraca dobrze płatna
go on strikestrajkować
give up workrzucić pracę
careerkariera
dutyobowiązek
casual workerpracownik dorywczy
part-time / full-time jobpraca na pół / cały etat
permanent / temporary jobpraca stała / tymczasowa
freelancewolny strzelec
run a businessprowadzić interes
deadlinetermin ostateczny wykonania pracy
incomedochód
make a profitosiągać zysk
profitabledochodowy
make a lossponieść stratę
work overtimepracować w nadgodzinach
be on the dolebyć na zasiłku