wordki.pl - nauka słówek
Ćwiczenie 1
Huperzia selagowroniec widlasty
Lycopodium complanatumwidlicz spłaszczony
Lycopodium annotinumwidłak jałowcowaty
Lycopodium clavatumwidłak goździsty
Equisetum palustreskrzyp błotny
Equisetum sylvaticumskrzyp leśny
Equisetum telmateiaskrzyp olbrzymi
Osmunda regalisdługosz królewski
Pteridium aquilinumorlica pospolita
Thelypteris palustriszachylnik błotny
Phyllitis scolopendriumjęzycznik zwyczajny
Athyrium filix-feminawietlica samicza
Athyrium distentifoliumwietlica alpejska
Matteucia struthiopterispióropusznik strusi
Dryopteris carthusiananarecznica krótkoostna
Dryopteris dilatatanarecznica szerokolistna
Dryopteris filix-masnarecznica samcza
Polystichum aculeatumpaprotnik kolczysty
Polystichum brauniipaprotnik Brauna
Polystichum lonchitispaprotnik ostry
Blechnum spicantpodrzeeń żebrowiec