wordki.pl - nauka słówek
Różne 29
Avert 1Zapobiegać, zapobiec (np. tragedii) To prevent something bad from happening
Avert 2Odwracać, odwrócić (np. wzrok, spojrzenie) To turn away your eyes or thoughts
Come to the foreZnaleźć się na pierwszym planie, stać się zauważalnym Come to public attention
Corner 1Przyprzeć do muru To force a person or an animal into a place or situation from which they cant esc
Corner 2Skręcać, wchodzić w zakręt
CumbersomeNieefektywny (o działaniach), nieporęczny o przedmiocie Awkward because of being large, heavy
Prospect 1Szansa, możliwość The possibility that something good might happen in the future
Prospect 2Perspektywa, widoki (na przyszłość) The idea of something that will or might happen in the future
MisunderstandingNieporozumienie, An occasion when someone does not understand something correctly
ChideZbesztać, To speak to someone severely because they have behaved badly
DeceitfulPodstępny, zwodniczy (osoba, sytuacja)Dishonest or hiding the truth
Flex one's musclesPrężyć muskuły, pokazać na co cię stać To try to worry an opponent or enemy by publicly showi
Indignant (outraged)Oburzony Angry because of something that is wrong or not fair
SubstantiatePopierać dowodami, uzasadniać (np. zarzuty) To show something to be true, or to support a claim wi
Stick one's neck outZryzykować, nadstawiać karku To take a risk
Hang something to dryWywiesić coś, aby wyschło
Hang somebody to dryZostawić kogoś na lodzie To abandon someone who needs help.
Rule of thumbZasada oparta na praktyce A broadly accurate guide or principle, based on practice rather than theor
Let onWygadać się, nie utrzymać w tajemnicy To tell other people about something that you know
Homage (syn. tribute)Hołd Deep respect and often praise shown for a person or god
Bring sth inWprowadzać coś (nowe prawo) To introduce something new such as a product or a law
Bring in sthPrzynosić coś (dochód), procentować czymś To earn money
Live off sth/sbżyć z czegoś, żyć na czyjś koszt, to use someone or something to provide the money or food tha
SurmountPokonywać (trudności), przezwyciężyć (np. strach) To deal successfully with a difficulty or pro
InsurmountableNie do pokonania (especially of a problem) so great that it cannot be dealt with successfully
CrockeryNaczynia stołowe Cups, plates, bowls, etc., used to serve food and drink, especially made of china
Go after somebodyścigać kogoś, ruszać w pogoń za kimś To chase or follow someone in order to catch them
Go after somethingPróbować coś zdobyć To try to get something
LandslideOsuwisko, A mass of rock and earth moving suddenly and quickly down a steep slope
Landslide (adj)Walny, przytłaczający The winning of an election with an extremely large number of votes
Single sb/sth outWybierać kogoś, wyróżniać kogoś/coś To choose one person or thing from a group for special at
AcrimoniousZajadły (o dyskusji), burzliwy Full of anger, arguments, and bad feeling
OverdueZaległy, przeterminowany (np. płatność, książka z biblioteki) not done or happening when neede
GimmickSztuczka, chwyt (np. reklamowy) Something that is not real value that is used to attract people's at
RigOszustwo, oszukac, zmanipulowac To arrange dishonestly for the result of something
DivertZmieniać kierunek (np. rzeki, drogi) To cause something or someone to change direction
MundaneNieciekawy, nudny Very ordinary and therefore not interesting
Long haulA period of years, rather than days, weeks, or months
Long-haulDalekiego zasięgu, długodystansowy (Lot, samolot)
FeatWyczyn, dokonanie, osiągnięcieSomething difficult needing a lot of skill, courage, etc to achieve
FeaturingZ udziałem, gościnnie