wordki.pl - nauka słówek
CHwemia
H1Wodór
Li1Lit
Na1Sód
K1Potas
Rb1Rubid
Cs1Cez
Fr1Frans
Be2Beryl
Mg2Magnez
Ca2Wapń
Sr2Stront
Ba2Bar
Ra2Rad
FeŻelazo znak
CuMiedź znak
ZnCynk znak
AgSrebro znak
AuZłoto znak
HgRtęć znak
B13Bor
Al13Glin
Ga13Gal
In13Ind
Tl13Tal
C14Węgiel
Si14Krzem
Ge14German
Sn14Cyna
Pb14Ołów
N15Azot
P15Fosfor
As15Arsen
Sb15Antymon
Bi15Bizmut
O16Tlen
S16Siarka
Se16Selen
Te16Tellur
Po16Polon
F17Fluor
Cl17Chlor
Br17Brom
I17Jod
At17Astat
He18Hel
Ne18Neon
Ar18Argon
Kr18Krypton
Xe18Ksenon
Rn18Radon