wordki.pl - nauka słówek
1. rozdział
autor: maryann
to benefit fromskorzystać z
gossipplotka
brieflykrótko, zwięźle
self-confidentpewny siebie
assertiveasertywny
agreeablezgodny
empathicempatyczny
vitalżyciowa
rapportporozumienie
reportrelacja
stimulusbodziec
supresstłumić
consciousświadomie
unconsciousnieświadomie
subconsciouspodświadomie
containzawierać
possessionposiadanie
doubtwątpliwość
recallprzywoływać
guesszgadywać, przypuszczać
depend onzależeć od
consist ofskładać się z
impresswywoływac wrażenie
counsellingdoradztwo
counsellerdoradca
patternpowtarzać się
loanpożyczka
viscious circlebłędne koło
landlordgospodarz
strugglezmaganie
sympathywspółczucie
tricky situationzawiła, trudna sytuacja
rotarozpiska, rozkład dyżurów
phenomenonzjawisko
height frightlęk wysokości
stage frighttrema
annoyingirytujący,denerwujący
opportunitymożliwość,okazja
heart ratebicie serca
weaker voicesłabszy, wątły głos
alertstan pogotowia
rehearseprzeprowadzać próbę
rehearsalpróba
introductionprzedstawienie, prezentacja
hookhaczyk na zachętę
deep breathgłęboki oddech
focus onskupić się na
persistanttrwały
intensivesilny, intensywny
inappropriatenieadekwatny
exaggeratesprzesadzać, wyolbrzymiać
tremblingdrżenie, rozstrzęsienie
numbingdrętwienie
sweatingpocenie się
behaviouralbehawioralny
classical conditionwarunkowanie klasyczne
modelingnaśladowanie innych
hypnosishipnoza
cancellingskreślenie (wygaszanie?)
self-helpsamopomoc
abbreviationskrót
digressiondygresja
charismacharyzma
interruptprzeszkadzać
appearancewygląd zewnętrzny
posturepostawa
cultural differencesróżnice kulturowe
be aware ofbyć świadomym
aggressive styleagresywny styl
negotiatenegocjować
remedy the situationuzdrowić sytuację
noticeogłoszenie
flatmatewspółlokator
attenduczęszczać
attachementzałącznik
hesitatewahać się
look forward tooczekiwać z niecierpliwością
headingnagłówek
sociabletowarzyski
in other wordsinnymi słowy
slow mailpoczta tradycyjna
slow foodposiłek przygotowany tradycyjnie
obesityotyłość
obeseotyły
fakeudawane
to object tomieć obiekcje
socialspołeczny
awarenessświadomość
violenceprzemoc
domestic flightsprzeloty krajowe
get betterwyzdrowieć
curewyleczyć
recoverdochodzić do siebie
soul of the partydusza towarzystwa
be in the public eyebyć w centum uwagi
communicatorkomunikator
pacetempo
ramblerględa (lub wędrowiec)
vocabularysłownictwo
rambleględzić
expressionwyrażenie
confusewprawiać w zakłopotanie, miesza
sidetrackzmieniać temat rozmowy
extensiverozległy, obszerny
pay attentionobdarzać uwagą
libertywolność
racialrasowy, na tle rasowym
equalityrówność
treatytraktat, układ, porozumienie
warningostrzeżenie
outlinezaryosować, naszkicować
promiseobietnica, przyrzeczenie
repetitionpowtórzenie, powtarzanie, powtórka
triplingpotrajanie
contrastprzeciwstawiać, kontrastować, zestawiać, porównywać
quotecytat
statementoświadczenie, stwierdzenie, wypowiedź
achievementosiągnięcie
awardnagradzać, przyznawać
leafletulotka, broszura, listek
extractwycinek
handoutulotka (druk reklamowy)
reviewprzeglą
invadenajeżdżać, atakować
capableuzdolniony, zdolny
effortwysiłek, starania, wyczyn, popis
indicationwskazanie, ukazanie, wskazówka, sugestia
crackpęknąć
pressurenacisk, presja
aimcel, dążenie, zamiar
impedimentprzeszkoda, utrudnienie
stammerjąkać się
properlywłaściwie, odpowiednio, stosownie
participantuczestnik
interactoddziaływać wzajemnie na siebie
speak upmówić głośno
effectiveskuteczny, efektywny
remainpozostawać, zostawać, przebywać
maintainutrzymywać, zachowywać
toneton, dźwięk, brzmienie
engageangażować, zatrudniać, zajmować się,
interestzaintersowanie
excitementpodniecenie, ekscytacja
activelyczynnie, aktywnie
potentialpotencjał, możliwości, potencjalny
developrozwijać (się), rozrastać się
skillzręczność, wprawa, umiejętność