wordki.pl - nauka słówek
rozdział 1. - cd.
autor: maryann
coursekierunek studiów
currentlyobecnie, aktualnie, w tej chwili
carry outwykonywać, przeprowadzać
reserachbadania
votegłosowanie, głosować
audiencepubliczność, audytorium
temporarytymczasowy, chwilowy
habitualzwyczajowy, zwykły, powszedni
permanenttrwały, stały, niezmywalny
progressrozwijać się, posuwać się do przodu, robić postępy
completekompletny, skończony
professorprofesor
currentrozpowszechniony, powszechnie używany
irritateirytować
recentlyostatnio, niedawno
actions speak louder than wordsczyny przed słowami
think before you speakpomyśl zanim powiesz
get a word in edgewayswciąć się do rozmowy
hear it on the grapevineusłyszeć przez pocztę pantoflową
be on the samewavelenghtnadawać na tych samych falach
get straight to the pointprzejść do sendna sprawy
have a quick word with someonepozwolić na słówko
immediatelynatychmiast, bezzwłocznie
rumourpogłoska, plotka
contributedołożyć się
employzatrudniać
go upwzrastać, iść w górę
reachsięgać, dosięgnąć
risepodnosić się
take onzatrudniać
dedicatedwydzielony, wyznaczony, skierowany
improveulepszać
workplacemiejsce pracy
deliverdostarczać
qualityjakość, gatunek
managementzarządzanie
premiselokal
sharplyostro
salarypensja
profitobrót
steadilystale
turnoverobrót 2
private speakingniepubliczne rozmowy
stand outwyróżniać się
rankranga, stopień, stanowsko
concerndotyczyć, odnosić się
burst into (laughter)wybuchnąć (śmiechem)
run out ofwyczerpać się, kończyć
suddenlynagle, niespodziewanie, znienacka
hold centre stagetrzymać się centrum
suburbanperyferyjny
particularyszczególnie
talkactiverozmowny
volunteerochotnik
heartilyserdecznie
gesturegest, gestykulować
towardw kierunku
puzzledzdezorientowany, zaskoczony, zdziwiony
faculty meetingzebranie wykładowców
exceptionwyjątek
primarilyprzede wszystkim
establishingustalenie, założenie, ustanowienie
emphasisnacisk, znaczenie
displayingokazanie
criticisekrytykować
peerrówny, rówieśnik
approachzbliżać się
preservezachowywać, przechowywać, ochraniać
independenceniezależność
hirarchicalhierarchiczny
orderporządek
exhibitukazywać, pokazywać, przedstawiać
knowledgewiedza
imparprzekazywać
made upzłożonych (z)
broadszeroki, obszerny
recentlyostatnio, niedawno
easełatwość, wygoda
appointmentumówione spotkanie, wizyta
discussdyskutować, omawiać
proposeproponować; przedstawiać
recentlyostatnio, niedawno
obviousjasny, oczywisty
run outwyczerpać się
arisepodnosić się, powstać
extrovertekstrowertyk
upsetdenerwować, martwić
carefullyostrożnie, uważnie
tidyczysty, schludny, porządny
remindprzypominać
put uplokować się
note downzanotować
rulezasada
introduceprzedstawiać, wprowadzać
wealthybogaty, bogaci
encouragedzachęcony, ośmielony
assignmentobowiązek, projekt, przydział, wyznaczanie
lackingniedostateczny, pozbawiony, brakujący
introvertintrowertyk
continuallynieustannie, ciągle
pastimezainteresowanie, hobby, rozrywka
sort outwyjaśniać, rozwiązywać
remedylekarstwo, naprawiać, środek, zaradzać
shareudział, dzielić, część
extractwyjątek
seriesserial, seria, szereg
episodewydarzenie, epizod, odcinek
headingnagłówek
sequencingsekwencjonowanie, uporządkowanie
signallingsygnalizowanie, sygnalizacja
rephrasingparafrazowanie
exemplifyingwyjaśnianie na przykładach
for instancena przykład
intendzamierzać, przeznaczać
eachkażdy
compareporównywać, zestawiać
techniqueumiejętność, technika, metoda
arrowstrzałka
capital letterduża litera
abbreviationsskrót
short formkrótka forma
reconstructrekonstruować, odbudowywać, odtwarzać
aspectaspekt, wygląd, postać
cavejaskinia, grota
focusskupiać się
expertisewiedza specjalistyczna, dobra znajomość
provedudowodniony
entertainingrozrywkowy, zabawny
informativezawierający dużo informacji, pouczający
codekodeks, kod
royaltyrodzina królewska, monarcha
oddnieparzysty, pozostały
attenduczęszczać, chodzić
impressedpod wrażeniem
involvedzaangażowany, zawiły, skopmplikowany
attachedprzywiązany, przydzielony, połączony
furtherdalszy, kolejny, nastęny
hesitatewahać się
should you havena wypadek gdyby
sessionsesja, okres, posiedzenie, obrady
industryprzemysł, pilność
progwałówka
quariespytania
chartwykres, mapa, rejestr
greetingpowitanie, pozdrowienie, życzenia
requestprośba, życzenie
mention of attachmentwspominać o dodatkach, załącznikach
additional informationdodatkowa informacja
future contactkontakt w przyszłości
endingzakończenie
repliezakamarek, zakątek, zakładka
jumblekupa, sterta, mieszanina
correctpoprawny, prawidłowy
ablezdolny, uzdolniony
inconvenienceniewygoda, kłopot
conferencekonferencja, narada, zebranie
duenależny, oczekiwany, spodziewany
prioruprzedni, wcześniejszy
engagementzobowiązanie, przyrzeczenie, zaręczyny, zatrudnienie
step inwdepnąć, wkraczać
put outprzeszkadzać, fatygować, sprawiać kłopot
stuffwpychać, wypychać
recommendrekomendować, radzić, zalecać
colleaguewspółpracownik, kolega, koleżanka
regardsukłony, pozdrowienia