wordki.pl - nauka słówek
przydatne
autor: kuba
uczy się (183)
I am interested in ...Interesuje mnie...
I would like to ...chciałbym
I wouldn't like tonie chciałbym
I dont agree with younie zgadzam się z tobą
How many ?Ile ? -policzalne
How much ?Ile ? -niepoliczalne
How long ?Jak długo ?
How ?Jak ?
How often ?Jak często ?
What ?co? jaki? jaka? które?
When ?kiedy ?
What time ?o której godzinie ?
Where ?gdzie ?
zarabiaćearn
tomorrowjutro
yesterdaywczoraj
todaydzisiaj
shouldpowinienieś
I want tochcę
When I was going toKiedy jechałem do
I lostzgubiłem
I wasja byłem
You werety byłeś
We went by buspojechaliśmy autobusem
I can agree with you thatnie zgadzam sie z tobą ponieważ
Do you thinkczy twoim zdaniem
I would like tochciałbym
Could you repead pleaseCzy możesz powtórzyć
I'm interested injestem zainteresowany
What does he look likejak on wygląda