wordki.pl - nauka słówek
2.2
autor: maryann
be in danger ofbyć w niebezpieczeństwie...
dying outwyginięcie
extinctwymarły
to desertporzucić
facingstanie w obliczu, naprzeciw
in the wake ofw ślad za
retreatcofać się
predictprzewidywać, przepowiadać
bankbrzeg
cubmaleństwo
desertpustynia
fastgłodówka
fattłuszcz
ice bergsgóry lodowe
mammalssak
marinemorski
penguinpingwin
preyofiara polowania
sealfoka
speciesgatunek
thrivepostęp, rozwój
wavefala
huntpolować, polowanie
false imagesfałszywe obrazy
climate changezmiana klimatu
scientific journalczasopismo naukowe
global warmingglobalne ocieplenie
satellite impressionwrażenie satelity?
significant effectznaczące oddziaływanie
respectableszanowany
recentlyostatnio
reduceredukować
mount uprosnąć, wzrastać
fertilityrozrodczość, płodność, urodzajność