wordki.pl - nauka słówek
agreeing and disagreeing
autor: MaryAnn
that is one way looking of at butto jest jedna droga spojrzenia ale
you are absolutely right becausemasz absolutną rację bo
I would like to knowchciałabym wiedzieć
you have a point but don't you thinkmasz rację, ale czy nie myślisz
I'm interested in knowingjestem zainteresowana wiedzieć
that is very true becauseto prawdziwe bo
I would go along with you there becausechciałabym iść równocześnie z tobą bo