wordki.pl - nauka słówek
4.3 - a new face
autor: maryann
partialczęściowy
remarkablenadzwyczajny
succeed inodnieść sukces w
performingdokonanie
disfiguredzniekształcony
injuryuraz, zranienie
improveulepszyć, poprawić
counsellingdoradztwo
surgeryoperacja
exactlydokładnie
resembleprzypominać
neitherżaden
approve ofakceptować, aprobować
criticalkrytyczny
consent tozgodzić się na, zgoda
riskingryzykowanie
reconstructionrekonstrukcja
permissionpozwolenie
performdokonywać, wykonywać, przeprowadzać
carry outdokonywać, wykonywać, przeprowadzać 2
debatedebata, dyskusja
relate toodnosić się do
undoubtedlyniewątpliwie
indeednaprawdę, w samej rzeczy
definitelystanowczo
predictprzewidywać
commonlyzwykle, zazwyczaj
arisepowstać
predictionprzepowiednia, prognoza
furtherdalszy, kolejny
pros and consza i przeciw
adjust todostosować się do
participate inuczestniczyć w