wordki.pl - nauka słówek
About stress
autor: maryann
majorwiększy
retireprzenosić na emeryturę
pregnancyciąża
gainingzdobycie, zyskanie
mortgagepożyczać pod zastaw hipoteczny, pożyczka
purchasezakup, kupować, nabywać
ceasingprzestanie
schoolingkształcenie, edukacja
residencemiejsce zamieszkania, stałego pobytu
take outwziąć?
violationnaruszenie, zakłócanie
ratingcharakterystyka, ocena, szacunek
socialsocjalny, społeczny
readjustmentpowtrórne dostosowanie się, doregulowanie
scaleskala
termtermin
defineokreślać, definiować, precyzować
apply tostosować do
stimulusbodziec, zachęta
demandwymagać, żądać, zapotrzebowanie
sort ofrodzaj (czegoś)
hurricanehuragan
tornadotornado
loss ofstrata, utrata (czegoś)
daily hasslescodzienne kłopoty, trudności
in linew kolejce
in commonwspólny, wspólnego
interfere withprzeszkadzać (w), ingerować
threatengrozić, zagrażać
accustomedprzyzwyczajony, zwykły
customzwyczaj, obyczaj
encounternapotkać, spotkać, natknąć się
pull togetherwspółdziałać
resourceszasoby
in order tow celu, aby
deal withradzić sobie (z), uporać się
challengewyzwanie
determineokreślać, wyznaczać
tollopłata, strata
take onpodjąć się ???, wpłynąć ???
well-beingpowodzenie, dobre samopoczucie
influentialwpływowy, mający wpływ
proposeprzedstawić, proponować
collectivelyzbiorowo, ogólnie
general adaptation syndromezespół adaptacji ogólnoustrojowej, Uogólniony Zespół Adaptacyjny
aware ofświadomy (czegoś)
alertw pogotowiu, na baczność
arousepobudzić, wzbudzić
energized byzasilony (przez)
burstprzypływ, pękać, rozrywać
epinephrineadrenalina
alarm reactionreakcja alarmowa
resistanceodporność, wytrzymałość, opór
adapt toadaptować, przystosowywać się (do)
escape fromuciec (od)
reaction toreakcja (na)
stressoragent that causes stress to an organism
at the supermarketw supermarkecie
successfuludany, zakończony powodzeniem
return topowrócić (do)
continuingtrwający, przedłużający się
enterwchodzić, brać udział, angażowac się, przystępować do
exhaustionwyczerpanie, zmęczenie
collapsezałamanie się, upadek
painfulbolesny, przykry
tail-pullingciągnięcie ogona
consistentlyzgodnie, konsekwentnie
particularszczególny, dokładny
whether or notczy (coś) czy (też) nie
subjective appraisalsubiektywna ocena
handledawać sobie radę, uporać się
be able tobyć w stanie, zdolnym do czegoś
called uponwezwany na
give a talkwygłosić przemówienie
pounding heartłomoczące serce
deadlinenieprzekraczalny termin
term paperwypracowanie (semestralne)
extremelyniezmiernie, niezwykle
specificswoisty, właściwy, charakterystyczny
varyzmieniać, różnic się, urozmaicać
risewzniesienie, podwyższenie się, wzrost
predominantlyprzeważnie
angerzłość, gniew
demandingwymagający
is appliedjest stosowany
demands onna żądanie
refer tonawiązywać, odnosić się do
environmentalśrodowiskowy, dot. otoczenia
divorcerozwód
disasterkatastrofa
succeedudać się, powieść się, odnieść sukces
writer onpisarz (o)
bothoboje
highly stressfulbardzo stresujący
effortwysiłek
cannotnie może
normalprawidłowy, normalny
howeverjednak, jakkolwiek, natomiast
known asznane jako
certainpewny
lead toprowadzi do
predictprzewidzieć
depends onzależy od
in front ofnaprzeciwko, przed
dry mouthsuchość w ustach
immediatelynatychmiast, bezpośrednio
facingstający w obliczu, stawiający czoła
completekończyć, kompletny
moreoverco więcej, ponadto
widelydużo, znacznie, szeroko, obszernie
be likely tojest prawdopodobieństwo do...
emotions ofemocje (czegoś)
financial statestan finansowy
minormniejszy, drobny