wordki.pl - nauka słówek
TRANSFORMACJE (przydatne wyrażenia)
autor: chae
I wish/if only + past simple(w)żałowanie w obecnej syt, jest niemożliwa do spełnienia
I wish I was richgdybym była bogata
I wish/if only + past perfect(w)żałowanie przeszłych sytuacji
If only he had been nice yesterday.gdyby on wczoraj był miły
I wish/if only + subject + would + infinitive(w)narzekanie na kogoś na przyzwyczajenia, nic sie nie zminki
I wish you would stop lyingmógłbyś przestać kłamać
I wish/if only + subject + could + inf(w)żałowanie w teraźniejszości spowodowane brakiem umiejętności
I wish I could speak Frenchchciałabym mówić po francusku
pityszkoda
It's pity I read teh letterszkoda, że przeczytałam list
I'd rather/sooner sb + past simple(r)Niemożliwe w teraźniejszości
I'd rather you answered me now.(r) Chciałabym abyś mi odpowiedział
I'd rather/sooner sb + Past perf(r/s) nierealne syt w przeszłości
I'd rather you had behaved better last nightchciałam abyś wczoraj lepiej się zachowywał (r/s)
I'd rather + infobecne, przeyszłościowe nadzieje (r)
I'd rather have fish for a dinnerchciałabym mieć rybę na obiad (r)
lack of abilitybrak umijętności
I'd rather + Perfect infinitiveodwoływanie się do przeszłości (r)
I'd rather have had fish for a dinnerChciałam mieć rybę na obiad (r)
Suppose/supposing + past simplePRZYPUSZCZENIA Nierealnych syt w teraźniejszości (s/s)
Suppose you won in a lottery right now.Przypuśćmy, że wygrałeś teraz na loterii.
suppose/supposing + past perfectPRZYPUSZCZENIA dla nierealnych syt w przeszłości (s/s)
Suppose I had lost all my moneyPrawdopodobnie zgubiłam wszystkie pieniądze
Suppose + Present SimplePrzypuszczenia dla syt, które mogą się przytrafić w przyszłości, sugestie (S/s)
suppose he isn't at work right now.przypuśćmy, że nie ma go w pracy
as if/as though (+ past simple)gdyby
He behaves as if he owned the place!Zachowuje się tak jakby to miejsce do niego należało.
had better (+inf)lepiej żebyś (teraźniejszość/przyszłość)
You had better practise more excersisesLEpiej żebyś więcej ćwiczył
preferwoleć
prefer + gerund/noun + TO + gerund/nounwoleć coś od czegoś (ogólnie) (g/n)
I prefer orange juice to apple juicewolę sok pomarańczowy od jabłkowego (p)
prefer + TO infinitive + RATHER THAN + infwoleć coś od czegoś (ogólnie) (p+i)
I prefer to travel by car rather than travel by busWolę podróżować autem niż autobusem (p)
would prefer + TO inf + RATHER THAN + infwoleć coś od czegoś (szczegółowe) (p)
I would prefer to have apple pie rather than chocolate pie.Wolę szrlotkę od czekoladowego ciasta (p)
Would prefer + sb + to infchcieć aby ktoś coś zrobił (P)
I would prefer you to leave nowchciałabym abyś teraz wyszedł (p)
would rather + inf + THAN + infwolec coś od czegoś (r)
I would rather sleep than go to the party.Wolę spać nież iść na imprezę.
it's (high) time (+ past simple)najwyższy czas
it's high time you went to the bednajwyższy czas iść spać
it's time for sb (+ TO inf)czas dla kogoś
It's time for you to learn how to cooknajwyższy czas dla ciebie abyć nauczył się gotować
have (odp czas) + object + IIIfmieć coś zrobione przez kogoś
I'm having my car repaired by my dad.mam naprawiany samochód przez tatę
Have/get (odp czas) + object + IIIfwypadek, nieszczęści i mi się coś stało
I had/get my car stolen.Skradziono mi samochód
Get + Object + IIIfskończyć coś (JA) (g)
I must get my homework done.muszę skończyć to zadanie domowe
want/need + object + IIIfchcieć aby coś się zrobiło, ktoś to zrobił(w/n)
I want my room cleanedchcę aby mój pokój był czysty
Object + need + GERUNDcoś potrzebuje naprawy, zrobienia itd (n)
You hair needs cuttingtwoje włosy muszą zostać ścięte
I'd love + TO infz przyjemnośćią (l)
I'd love to send an invitationZ przyjemnością wyślę zaproszenie
in order to/so as toażeby, aby
He left early in order to/so as to avoid the trafficWyruszły wcześniej aby uniknąć korków.
In order to/SO THAT + will/can/present tenseoczekiwanie do teraźniejszości (z aby nie )
Wake him up realy SO THAT he will catch/catches the first bus.Obudź go wcześniej aby złapał pierwszy autobus
In order to/SO THAT + would/could/past tenseoczekiwanie do przeszłości (z aby nie )
We bought more food SO THAT we would have enough for the extra questsKupiliśmy więcej jedzenia ażeby starczyło dla jakiś dodatkowych gości.
lest that/for fear (that) + Might/should/wouldgdyby,ażeby (l/ff)
I took an umbrella for fear that it might rain.Wzięłam ze sobą parasolkę, gdyby padało
for fear of sth/doing sthZe strachu, obawy o coś
She didn't make a noise for fear of waking her parentsnie chciała robić chałasu ze względu aby nie obudzić rodziców
in case + present simple/shouldw razie [gdyby] teraźniejszość, przyszłość
Take an umbrella in case it rains/should rainweź parasolkę w razie gdyby padało
in case + past simple/shouldw razie [gdyby] przeszłość
Thay took an umbrella in case it rainedWzieli parasole w razie gdyby padało
prevent sb/sth (from) doing sthzapobiedz komuś/czemuś przed zrobieniem czegoś
I'll prevent cat for scratching furnitureZapobiegnę aby kot nie drapał mebli
SUCH a(n) + adjective + singular countable nounTAK świetny such and so (policzalny ipoj)
It's such an exciting book THAT I could not put it downTo jest tak ekscytująca książka, że nie mogę jej odłożyć
SUCH + przymiotnik + Uncontable/prular nounTAK świetny such and so (niepoliczalny l. mn)
He is playing such moving music taht people are sitting at performaceon gra tak poruszającą muzykę, że ludzie siędzą w przedstawioni
So + Adj/adverbTAK świetny such and so (przymiotnik/ przysłówek niepoliczalne
We were so pleased with her speach that we rang her parentsbyliśmy tak zadowoleni z jej mowy, że zadzwoniliśmy do jej rodziców
pleased WITHzadowolony z
much asjak bardzo, mimo iż
Much as I like her, I disapprove of her behavior.jak bardzo ją lubię to nie popieram jej zachowania
approve ofpochowalać coś
even thoughpomimo iż
Even though he studied, he faild the testPomimo, że się uczył, oblał egzamin
przymiotnik + as/though + podmiot + czasjak (a/t)
Sensible as he usually is, he has acted foolishly in this caseTak jak zazwyczaj jest rosądny, teraz zachował się głupio.
objected toprzeciwny
no otherżaden inny
No other boy gave me a roseŻaden inny chłopak nie dał mi róży
None ofŻaden z
Non of us has any CDŻaden z nas nie ma żadnej płyty
Both ofOboje
You are doing it wrong. Both of you.Źle to robicie. Oboje
Both .. andzarówno to jak i to
I study both english and chemistryStudiuje zarówno angielski jak i chemię
eitherKażda (z osobna)
Either map can be usefulKażda z map może być pomocna
Either .. orAlbo to... albo to
We will either go england or USAPojedziemy do angli albo usa
neither ofżaden z nich
Neither of them likes fast foods.Żaden z nich nie lubi fastfoodów
neither .. norani to ani to
this jacket is neither cool nor comfortableTa kurta nie jest ani fajna ani wygodna
eachKażdy ( osobna)
each of us have a dogkażdy z nas ma psa
everykażdy
every one of us likes piekażdy z nas lubi ciasto
allwszyscy
All of us will get a toysWszyscy dostaniemy zabawki