wordki.pl - nauka słówek
czasowniki nieregularne
autorzy: kamol91, ...
uczy się (221)
be was/were beenbyć
beat beat beatenbić
become became becomestawać się
begin began begunrozpoczynać
bend bent bentzginać się
bet bet betzakładać się
bite bit bittengryźć
blow blew blowndmuchać
break broke brokenłamać,psuć się
bring brought btoughtprzynosić
build built builtbudować
burst burst burstpękać
buy bought boughtkupować
catch caught caughtłapać
choose chose chosenwybierać
come came comeprzychodzić
cost cost costkosztować
cut cut cutciąć
deal dealt dealtzajmować się
do did donerobić
draw drew drawnrysować
drink drank drunkpić
drive drove drivenkierować
eat ate eatenjeść
fall fell fallenupaść
feed fed fedkarmić
feel felt feltczuć
fight fought foughtwalczyć
find found foundznajdować
fling flung flungrzucać
fly flew flownlatać
forbid forbade forbiddenzabraniać
forget forgot forgottenzapominać
forgive forgave forgivenwybaczać
freeze froze frozenzamrarzać
get got gotdostać
give gave givendawać
go went goneiść
grow grew grownrosnąć
have had hadmieć
hang hung hungwieszać
hear heard heardsłyszeć
hide hid hiddenchować coś
hit hit hituderzać
hold held heldtrzymać
hurt hurt hurtranić
keep kept keptutrzymać
know knew knownwidzieć
lay laid laidkłaść
lead led ledprowadzić
leave left leftopuszczać, zostawiać, wyjeżdżać, wychodzić
lend lent lentpożyczać
let let letpozwalać
lie lay lainleżeć
light lit litlekki
lose lost lostgubić, tracić, przegrywać
make made maderobić, wytwarzać
mean meant meantznaczyć, mieć na myśli
meet met metspotykać
pay paid paidpłacić
read read readczytać
ride rode riddenjeździć
ring rang rungdzwonić
rise rose risenwznosić się, wstawać, rosnąć
run ran runbiegać
say said saidmówić, powiedzieć
see saw seenwidzieć
seek sought soughtszukać
sell sold soldsprzedawać
send sent sentwysyłać
set set setnastawiać, ustalać, ustanawiać
sew sewed sewn/sewedszyć
shake shook shakenwstrząsać, potrząsać
shine shone shoneświecić
shoot shot shotstrzelać
show showed shown/showedpokazywać
shrink shrank shrunkskurczyć, zmaleć, stopić
shut shut shutzamykać
sing sang sungśpiewać
sink sank sunktonąć, opadać
sit sat satsiedzieć
sleep slept sleptspać
slide slid slidślizgać się
speak spoke spokenmówić
spend spent spentspędzać, wydawać
spit spat spatpluć, kropić
split split splitrozszczepić, rozdzielić
spread spread spreadrozciągać się
spring sprang sprungskakać
stand stood stoodstać
steal stole stolenkraść
stick stuck stuckwtykać, utknąć, przyklejać
sting stung stungukłuć, ugryźć
stink stank stunkśmierdzieć
strike struck struckuderzać, atakować, strajkować
swear swore swornprzysięgać, przeklinać
sweep swept sweptrozciągać, zamiatać, wpadać
swim swam swumpływać
swing swung swungkołysać się, huśtać się
take took takenbrać
teach taught taughtuczyć, nauczać
tear tore tornrozrywać, drzeć
tell told toldopowiadać, powiedzieć, kazać
think thought thoughtmyśleć
throw threw thrownrzucać
understand understood understoodrozumieć
wake woke wokenbudzić się
wear wore wornnosić (np. ubranie)
weep wept weptpłakać
win won wonwygrywać
write wrote writtenpisać