wordki.pl - nauka słówek
ECONOMY
autorzy: sandra89, ...
bank accountkonto bankowe
black economyszara strefa
black marketczarny rynek
budgetbudżet
buisnesshandel
crashzałamanie
currencywaluta
debtdług
economic growthwzrost ekonomiczny
economic declinespadek ekonomiczny
financefinanse
free-market economygospodarka wolnorynkowa
fundfundusz
global issuessparwy globalne
globalisationglobalizacja
growing economyrosnąca gpospodarka
incomedochód
industryprzemysł
inflationinflacja
investinwestowac
investmentinwtestycja
make a lossstracic
make a profitzyskać
marketrynek
notebanknot
paymentpłatność
rate of inflationstopa infalcji
recessionrecesja
saveoszczędzać
trade deficitdeficyt handlowy
workforcesiła robocza