wordki.pl - nauka słówek
Fizyka - słownictwo
autor: koni
apparentwidoczny
frictiontarcie
solidstały
sloped surfacenachylona powierzchnia
preventzabezpieczać
overcomeprzewyższać
slidepoślizg
attempting toprzystępujący do
resistingprzeciwstawiać się
againstprzeciw
static frictiontarcie statyczne
kinetic frictiontarcie kinetyczne
relative motionruch względny
applied loadprzyłożenie obciążenia
loadobciążenie
independentniezależny
coefficientwspółczynnik
propertywłasność
empiricaldoświadczalny
ratiostosunek
pressnaciskać
restw spoczynku
lowniski
dependzależny
opposeprzeciwstawiać się
exertwywierać
inverselyodwrotnie
vector quantitieswielkości wektorowe
scalar quantitieswielkości skalarne
magnitudewielkość
expresswyrażać
massmasa
distanceodległość/dystans
speedszybkość
volumeobjętość
densitygęstość
point of applicationpunkt przyłożenia
velocityprędkość
weightciężar
accelerationprzyspieszenie
displacementprzemieszczenie
momentumpęd
forcesiła
notationnotacja/oznaczenie symbolami
arrowstrzała
resultant vectorwektor wypadkowy
co-planar vectorswektory współpłaszczyznowe
componentskładowy
inclined planerównia pochyła
convenientdogodny
operationaloperacyjny
translationalprzełożenie
disorderednieuporządkowany
flowprzepływ
heatciepło
towardbliski
relationshipzwiazek
internal energyenergia wewnętrzna
transfer of heatprzenoszenie ciepła
conductionprzewodzenie
agitationporuszenie
wholecałość
rodpręt
collidezderzać się
convectionkonwekcja
sourcepochodzenie/źródło
likewisepodobnie
densegęsty
raditationpromieniowanie
infraredpodczerwień
existenceistnienie
causepowodować
deformationodkształcenie
electric chargeładunek elektryczny
electric currentprąd elektryczny
submergedzanurzony
normal reactionsiła reakcji
upthrustsiła wyporu
equilibriumrównowaga
singularypojedyńczo
actdziałać/oddziaływać
in the simplest casew najprostszym przypadku
workpraca
supportwspomagać
spitepomimo, że
liftedpodniesione
gravitational fieldpole grawitacji
springsprężyna
compressedzciśnięty
variable forcezmienna siła
powermoc
ratetempo
linked togetherpołączone ze sobą
amountilość
measuremiara
principlezasada