wordki.pl - nauka słówek
Mowa zależna
autor: 2pkrol
to askpytać
to iquirepytać się dowiadywać
to want to kmowchciec wiedzieć
point out thatwskazywać
promise sb thatobiecywać
promise thatobiecywać
reply thatodpowiadać
say thatpowiedzieć
suggest that sb should to sthsugerowac
tellsb thatpowiedzieć
warn sb tahtostrzegac
accuse sb of doing sthoskarzac
admit doing sthprzyznawa się
apologise to sb for doing sthprzepraszać
boast of doing sthchwalic sie
complain aboutskarzyc się
confess to doing dthprzyznawac się
deny doing sthzaprzeczyć
insist on sb's doing sthnalegać
suggest doing sthsugerować
warn sb against doing sthopstrzegą
advice sb to do sthradzić
agree to do sthzgadzać sie
allow sb to dopozwalać
adk sb to do sthpytać prosić
beg sb to do sthbłagać
claim to dotwierdzić
command sb to dorozkazac
decide to do sthzdecydować
demand to dożądac domagać sie
forbid sb to dozabraniać
invite sb to dozapraszac
object to sb's doing dthdprzeciwić sie protestować
offer to do sthoferować
order sb to do sthkazać
persuade sb to do sthprzekonac namówić
recommend sb to do sthpolecać zalecać
refuse to do sthodmówić
remind sb to doprzypomieć
tell sb to do sthpowiedzieć
threaten to do dthgrozić
urge sb to do sthusilnie namawiac
warn not to do sthostrzegac
add thatdadac
admit thatprzyznać
agree thatzgodzic sie
assure sb thatzapewnić
claim thattwierdzić
complain thatskarżyć sie
confirm thatpotwierdzić
confess thatprzyznawac sie
decide thatzdecydowac
deny thatzaprzeczyc
doubt whether/ifwątpić
estimate thatszacować
explain thattłumaczyc
inform sb thatinformować