wordki.pl - nauka słówek
Multicultural society
autor: patpie
communityspołeczność
discriminationdyskryminacja
diversityrożnorodność
emigrateemigracja
ethnic minoritymniejszość etniczna
foreignobcy, z innego kraju
foreignerobcokrajowiec
immigrantimigrant
multiculturalismwielokulturowość
multiculturalwielokulturowy
refugeeuchodźca
societyspołeczeństwo