wordki.pl - nauka słówek
2011_11_14
autor: daraw
in order topo to żeby
to be out of sightbyć poza zasięgiem wzroku
financial meansśrodki finansowe
by the wayprzy okazji
a reverse sideodwrotna strona
a flagflaga
ain'tzaprzeczenie wszelkiego rodzaju (stosowane głównie w piosenkach)
turn down, to rejectodrzucić
to be taken aback*być zaskoczonym