wordki.pl - nauka słówek
English Phrases 3
autor: Jakub
I seerozumiem, aha, ach tak
"My sister is coming." - "I see.""Moja siostra przyjeżdża." - "Ach, tak."
besidespoza tym, zresztą, do tego, poza wszystkim
I really don't want to go with you, besides, I'm very tired.Naprawdę nie chcę z wami iść, poza tym jestem zmęczony.
I don't want to go to a restaurant; besides, we can't afford it.Nie chcę iść do restauracji; a poza wszystkim, nie możemy sobie na to pozwolić.
stillciągle, nadal, wciąż
I'm still waiting for their reply.Wciąż czekam na ich odpowiedź.
Peter is still too young.Piotr jest ciągle zbyt młody.
She still lives in London.Ona nadal mieszka w Londynie.
There's still time to change your mind.Ciągle jest czas, abyś zmienił zdanie.
It was, and still is, my favourite book.To była, i ciągle jest, moja ulubiona książka.
firstpo pierwsze, najpierw, przede wszystkim
First, mix the eggs and flour.Najpierw zmieszaj mąkę z jajkami.
First, I'd like to thank everyone for coming.Przede wszystkim (po pierwsze) chciałbym podziękować wszystkim za przyjście.
firstlypo pierwsze
Firstly, I would like to thank everyone who has contributed to this success.Po pierwsze, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.