wordki.pl - nauka słówek
Functions Bank 5-7 (x10 / part 1)
autor: maqu
Really?Naprawdę?
That's great!To wspaniale!
Right.Dobrze.
I see.Rozumiem
That's interesting.Ciekawe.
OK.W porządku.
What can I do for you?W czym moge pomóc?
How can i help?W czym moge pomóc?
How long has this been going on?Od jak dawna to trwa?
How long have you been feeling like this?Od jak dawna pan/pani się tak czuje?