wordki.pl - nauka słówek
2012_01_18
autor: daraw
smoothlygładko, spokojnie (went smoothly)
rough [raf]szorski, nierówny, niespokojny (ocean)
a cash dispencer, ATM,bankomat
to registerzameldować,zarejestrować,zapisać
to threatenzagrażać
inbornwrodzony
a semester, termsemestr
to strokepogłaskać, uderzenie (zegara), wylew,udar
a sip ofłyczek
to sippić łyżkami
to wag a tailmerdaćogonem
validważny (np paszport)
to validatezatwierdzać, uzasadniać
shelf lifedługa żywotność
expiry datedata ważności
a slip of tongueprzejęzyczenie
it shipped my memoryumknęło mi z pamięci
a coincidencezbieg okoliczności
to take pitty on sb*żałować kogoś
to release (from prison)zwolnić (from prison)
to release (book/film)opublikować /wydać (książkę/film)
to put out (fire)*ugasić pożar
a fillingplomba
frostbiteodmrożenie
to stab (with a knife)dźgnąć (nożem)