wordki.pl - nauka słówek
25.01.2012
autor: basiaAR
to be proud of sth, to be pride on doing sthbyć dumny z
to abide(by ryles),obey the rulesprzestrzegać, stosować się do
at sb's disposaldo twojej dyspozycji
dust bunnies"koty" z kurzu
let's strike a bargainustrzelić okazję
to look throught/out of windowpatrzec przez okno
end lessnie kończący się
eternitywieczność
a coffintrumna
a gravegrób
a massmsza
ashesprochy
a urnurna
a sermonkazanie
an altarołtarz
to farewellpożegnać
a farewell partypożegnalne przyjęcie ,nie stypa
a priest,a vicarksiądz
Popepapierz
a bishopbiskup
parishparafia