wordki.pl - nauka słówek
Ala Czasownik "mieć" = have got
autor: daraw
I have gotJa mam - pełne
I've gotJa mam - skrót
You have gotTy masz - pełne
You've gotTy masz - skrót
She has gotOna ma - pełne
She's gotOna ma - skrót
It's gotOno ma - skrót
He's gotOn ma - skrót
It has gotOno ma - pełne
He has gotOn ma - pełne
We have gotMy mamy - pełne
You have gotWy macie - pełne
We've gotMy mamy - skrót
You've gotWY macie - skrót
They have gotOni mają - pełne
They have gotOni mają - skrót