wordki.pl - nauka słówek
ZDANIA z WWW.isel.edu.PL Lekcja 11-20
autor: avisto
How can I best explain this?Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
As usual the problem comes down to money.Jak zwykle problem sprowadza się do pieniędzy.
Sorry to trouble you, but do you know where I put my keys?Przepraszam za kłopot, ale nie wiesz, gdzie położyłem moje klucze?
It's strange but true.To dziwne, ale jednak prawdziwe.
Look over there.Spojrz tam.
Don't remind me!Ani mi nie przypominaj!
The worst is behind you. Cheer up!Najgorsze masz już za sobą. Rozchmurz się!
Close the door behind you. I need silence.Zamknij za sobą drzwi. Potrzebuję ciszy.
I've been told about this horrible accident. Everyone's talking about it.Mówiono mi o tym strasznym wypadku. Wszyscy o nim mówią.
Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?Przepraszam, czy mógłby mi pan wskazać drogę do szpitala?
I'll be on call day and night.Będę (dyżurował) przy telefonie dzień i noc.
Come on, give me a clue.No, podpowiedz mi.
How's it going? I haven't seen you for ages.Jak leci? 'Od wieków' Cie nie widziałem.
What do you do for a living?Jak zarabiasz na życie?
I wanted to make sure.Chciałem się upewnić.
There's something I want to talk over with you.Jest coś, co chciałbym z tobą omówić.
A new film is being released.Wchodzi nowy film na ekrany.
This is a low-budget film whose plot is based on a famous novel.To jest niskobudżetowy film, którego fabuła jest oparta na znanej powieści.
What's the point in doing that?Jaki jest sens robienia tego?
Keep your mouth shut and do as you are told.Nie odzywaj się i rób, co ci każą.
I can't imagine doing that.Nie wyobrażam sobie, abym mógł to zrobić.
Get lost! You're not my boss.Spadaj! Nie jesteś moim szefem.
Let's assume for a moment that...Załóżmy na chwilę, że
I agree with every word you've just said.Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
I must think hard before making a decision like that.Muszę się dobrze zastanowić przed podjęciem takiej decyzji.