wordki.pl - nauka słówek
czasy
autor: ava
be was were beenbyć
begin began begunrozpocząć
break broke brokenzłamać
bring brought broughtprzynieść
build built builtbudować
buy bought boughtkupować
can couldmóc
catch caught caughtzłapać
come came comeprzyjść
cost cost costkosztować
do did donerobić
drink drank drunkpić
drive drove drivenjechać
eat ate eatenjeść
fall fell fallenspadać
feel felt feltczuć
find found foundznaleźć
fly flew flownlatać
forget forgot forgottenzapomnieć
get got gotdostać
give gave givendać
go went goneiść
have had hadmieć
hear heard heardsłyszeć
know knew knownwiedzieć
leave left leftopuszczać
lose lost loststracić
make made madezrobić
meet met metspotkać
pay paid paidpłacić
put put putpołożyć
read read readczytać
ring rang rungdzwonić
run ran runbiec
say said saidpowiedzieć
see saw seenzobaczyć
send sent sentwysłać
sing sang sungśpiewać
sit sat satsiedzieć
sleep slept sleptspać
speak spoke spokenmówić
spend spent spentwydać
stand stood stoodstać
swim swam swumpłaywać
take took takenwziąć
tell told toldpowiedzieć2
think thought thoughtmyśleć
throw threw thrownrzucać
wake up woke wokenobudzić
wear wore wornnosić
win won wonwygrać
writes wrote writtenpisać