wordki.pl - nauka słówek
list prywatny
autor: kamil1234
Deardrogi
I hope you're finewstęp mam nadzieje ze masz się dobrze
How are you?/How are you doing?Jak się masz? wstęp
It was good to hear from youdobrze cię usłyszeć wstęp
thanks for your letterdzięki za list
I'm writing to tell youPisze by powiedzieć ci przekazywanie wiadomośćci
I wonder if you rememberZastanawiam sie czy pamiętasz przekaz wiadomości
As for my latest newsco sie tyczy mojego najnowszego newsa przekaz wiadomści
First/Secondly we're going toPierwsze/Po drugie zamierzamy plany
The plan includesplan obejmuje
I'm writing to ask you for your help/advicePisze by zapytać cie o pomoc/rade
advicerada
I wonder if I could ask you to/forZastanawiam się czy mógłbym zapytać cię o prośba
Could you tell meMógłbyś mi powiedzieć prosba
I'd be really grateful if you couldbęde wdzieczny jeśli możesz
I'm writing to thank you forPisze by podziękować ci za podziękowania
Thank you so muchDzięki serdeczne
It was very kind of you toTo miłe z twojej strony
I'm writing to tell you how sorry I am to/aboutPisze do ciebie jak przepraszam za
I'm really sorry thatPrzepraszam że
It will never happen againTo nie wydzry się znowu
Sorry for any troublePrzepraszam z kłopot
troublekłopot dokuczać
I'm writing to invite you toPisze by zaprosić cie do/na
I'm having (party)Mam pzryjęcie
Would you come to?Chciałbyś przyjść do na
I hope you'll be to join usmam nadzieje że dołączysz do nas
I must be going nowmusze kończyć
See youdo zobaczenia
Say hello tomówie cześć
All the bestnajlepszego
Have a nice tripmiłej podróży