wordki.pl - nauka słówek
Ogłoszenie o wydzreniu
autor: kamil1234
AttentionUWAGA
We're happy/pleased to announce aJesteśmy szczęsliwi ogłosić
announceogłaszać ogłosić
copmpetitionzawody
contestrywalizacja
tournamentturniej
meeting to elect our representative tospotkanie wybrać naszych reprezentantów do
exhibition to show the best paintingswystawe pokazać najlepsze obrazy
Ig you are interested injeśli interesujesz się
you must be eighteen years oldmusisz mieć 18 lat
You mus have some experience ofmusisz mieć doświadczenie z
To take part you need to know something aboutBy wziąść udział pottrzebujesz wiedzieć coś o
To sign up contactzapisać kontakt
Come on don't be afraidnie bój się
It's not difficultnic trudnego
It's easyto proste
come and tell us what you thinkprzyjdz i powiedz co myslisz
The prices iclude free passes tocena obejmuje darmowy wstęp do
The winner will receivezwycięzca otrzyma
special attractions includeatrakcje specjalne obejmują
To sign up cotactZapisy kontak
If you interested in joining us calljeśli jestes zainteresowany wstąpieniem zadzwoń
join inprzyłączac sie
joindolączyć
join upwstąpic do wojska
If you woulf like to take art in this tournament contactjeśli chcesz wziąść udział w turnieju skontaktuj się