wordki.pl - nauka słówek
słówka z unitu 3
autor: maryann
trafficruch uliczny
smoke from factoriesdym z fabryk
homeless peoplebezdomni ludzie
recycling centreszakłady przetwarzania śmieci
treesdrzewa
plantsrośliny
stray animalszabłąkane zwierzęta
dirty parks/rivers/beaches/streetsbrudne parki/rzeki/plaże/ulice
bottle bankspunkty skupu butelek
clean-up campaignkampania sprzątania
binskosze
wildlife parksparki, rezerwaty przyrody
too much/manyzbyt dużo, zbyt wiele
(not) enough(nie) wystarczająco
quite a few/lotcałkiem sporo, całkiem dużo
no, anyżadnych x2
improvepoprawić, polepszyć
I'd like to see more/less/fewerChciałabym zobaczyć więcej/mniej/mniej
it would be good if there was/wereByłoby lepiej gdyby tu był/były
there should/shouldn't beTu powinno/nie powinno być
I'd make sure thatUpewniłabym się, że
rootskorzenie
shootspędy, kiełki
around the worldze świata
break through wallsprzełamywać, przebijać się (przez) ściany
roots help plants to be strong and healthykorzenie pomagają roślinom by były silne i zdrowe
although shoots appear tiny and weakchociaż kiełki wydają się maleńkie i słabe
they can break open brick wallsmogą rozłamać ceglane ściany
the programme includes activities such asprogram zawiera działania takie jak
to take part in the programme you need to beby wziąć udział w programie musisz być
who founded it and whenkto założył to i kiedy
what is itco to jest
how many members it hasile członków ma
who can joinkto może dołączyć
grow undergroundrosnąć pod ziemią
cover a large areapokrywać duży teren
this wayw ten sposób
come up through the earthwschodzą przez ziemię
to find the sunlight that they need to surviveby znaleźć światło, którego potrzebują by przetrwać
may seemmoże się wydawać
fragiledelikatny
quite amazingcałkiem zadziwiająca
inspired byzainspirowany przez
beliefprzekonanie, wiara
every individualkażdy
make a differencezrobić różnicę, coś zmienić
formformować
young people's environmental group of 16 local schoolchildrengrupę złożoną z młodych ludzi z 16 miejscowych dzieci w wieku szkolnym
cleaning upsprzątanie
neighbourhoodsąsiedztwo
as well astak jak i
natural habitatśrodowisko naturalne
in more thanz więcej niż
worldwidena całym świecie
actively involvedaktywnie zaangażowane
preschoolprzedszkole
simplypo prostu
participateuczestniczyć
take partbrać udział
adultdorosły
leaderprzywódca
membership formformularz członkowski
is living proofjest żywym dowodem
the soilgleba
becomestać się