wordki.pl - nauka słówek
Unit 2 - Project
autor: KkAmIlKa
volunteerismwolontariat
benefitkorzyść
commitmentzobowiązanie
encouragepopierać, namawiać
resourceszasoby, srodki
allowdopuszczać, pozwolić komuś na coś
gainzyskać, zdobyć
conservationochrona
caringopieka
insightwnikliwość, wgląd
extensionrozbudowa
essentialniezbędny, zasadniczy
objectivescele
crucial factorkluczowy czynnik
redecorateodmalować
managekierować, zarządzać
rewardingsatysfakcjonujący
meet the deadlinedotrzymać terminu
fall behind schedulenie zdążyć na czas/z planem
catch upnadganiać, doganiać
be back on trackpowrócić do czegoś przewidzianego np. planu
finish ahead of schedulezakończyć coś przed planem
allocate resourcesrozporządzenie zasobami
stay within budgetmieścić się w budżecie
delegate tasksdawać zadania do wykonania, rozporzadzac nimi
get on with a taskwykonywać zadanie
get updatesdokonywać postępów, uaktualniać
loanpożyczka
balancezbilanoswać, zrównoważyć, saldo, bilans
availabledostępny
exploitwykorzystać
practical abilitiespraktyczne umiejętności
sufficientwystarczajacy
appropriatewłaściwy
immediatelynatychmiast
recappodsumowanie
decline to do a tasknie zgodzić się na wykonanie zadania
How are things going?Jak sprawy?
What's happening with...?co się dzieje z...?
Where are we with..?gdzie jesteśmy z...?
So far so goodNa razie w porządku
Everything's on track...Wszystko jest na dobrej drodze
We've finished...Skończyliśmy...
I need somebody to...Potrzebuję kogoś do...
Why don't I...Dlaczego nie mogę...
I can...if you wantMogę...jeśli chcesz
Leave it with meZostaw to mnie
I'm afraid I'm busyObawiam się, że jestem zajęty
I'd prefer not to (if that's OK)Wolałbym nie (jeśli to jest OK)
So, to recap...Tak więc, aby podsumować ...
It's all going according to planTo wszystko dzieje się zgodnie z planem
sustainableprzyjazny środowisku