wordki.pl - nauka słówek
Matematyka
autor: mati1988k
a half / one halfpołowa 1/2
a quarter / one quarterjedna czwarta 1/4
one third1/3
three fourths3/4
two houndred and two over one hundred and sixty-one202/161
three and two thirdstrzy i dwie trzecie
zero point three0,3
two point two zero one2,201
twenty five point two five25,25
x squared / x to the second powerx do kwadratu
x cubed / x to the third powerx do trzeciej
the square root of xpierwiastek z x
the cube root of xpierwiastek trzeciej potęgi z x
the fifth root of xpierwiastek piątej potęgi z x
x is not equal to 1x nie jest równe 1
x is aproximately equal to 10x = około 10
x tends to zerox dąży do 0
x tends to infinityx dąży do nieskończoności
x is less than fivex<5
x is greater than fivex>5
x is less than or equal 0x mniejsze równe 0
x is greather than or equal 0x wieksze równe 0
R sub sR o indeksie dolnym s
twenty-five per cent25%
sixteen degrees Celsius16 stopni Celsjusza
plusplus
minusminus
equalsrówna się
multipliedpomnożony
dividedpodzielony
sixteen divided by four is four16:4=4
in bracketsw nawiasie
15+2 all over 8a15+2 podzielić przez 8a
solid linelinia ciagła
broken linelinia przerywana
dotted linelinia kropkowana
wavy linelinia falowana
horizontal linelinia pozioma
vertical linelinia pionowa
diagonal linelinia ukośna
straightlinia prosta
curved linelinia krzywa
perpendicularprotopadła
parallelrównoległa
intersectingprzecięte
thirty degree anglekąt 30 stopni
rectangleprostokąt
squarekwadrat
triangletrójkąt
pentagonpięciokąt
circlekoło
semicirclepółkole
equilateral triangletrójkąt równoboczny
right-angled triangletrójkąt prostokątny
isosceles triangletrójkąt równoramienny
obtuse-angled triangletrójkąt rozwarto kątny
spherekula
hemispherepółkula
cubesześcian
conestożek
pyramidpiramida
cylindercylinder
rounded at the one endzaokraglone na jednym końcu
pointed at the one endzaostrzone na jednym końcu
convexwypukły
concavewklęsły
diameterśrednica
radiuspromień
circumferenceobwód
logarithm of b to the base a.logarytm o podstawie a z b
directly proportionalwprost proporcjonalny
capital Kwielkie K