wordki.pl - nauka słówek
ogólne, łatwe czasem trudniejsze słowa, które warto znać
lata dobrobytuthe years of prosperity
On pochodzi z bardzo skromnej rodziny/z nizin społecznych.He comes from a very humble background.
człowiek pochodzący z niższych warstw społecznycha man of humble origin
zdrada (przejście na stronę nieprzyjaciela)treason
zdrada (niewierność)betrayal, infidelity, unfaithfulness
mądrośćwisdom
władca,monarcha,król,niepodległysovereign
zdrowy rozsądekcommon sense
wart zachodu, opłacający sięworthwhile
jeśli się tak zastanowić(when you) come to think of it
na pierwszy rzut okaat first glance
poza zasięgiembeyond reach/out of reach
za wzajemną zgodąby mutual consent
oskarżenieaccusation
wycofać oskarżenieto withdraw a charge
rozgoryczeniebitterness
przyzwyczaić się do nowych warunkówaccustomed oneself to new conditions
ostre zapalenieacute inflammation
ostra uwagapointed remark
ostry bólacute pain
sprawił, że nie mogłem chodzićmade me unable to walk
Okazała się tak uzależniającaIt proved so addictive
musisz dostosować zakres słownictwa do ich poziomuyou have to adjust the range of vocabulary to their level
pojąć naukęto apprehend the science
ponadto, także, równieżLIKEWISE
mądryWISE
nawzajemsame to you
gościnnośćhospitality
przepraszam za opóźnieniesorry for the delay
poczekaj sekundęhang on a second
to zależy od ciebieit's up to you
czekam na to z niecierpliwościąI'm looking forward to it
Moim zdaniem najważniejszą cechą jestIn my opinion the most important feature is
Jestem przekonany, żeI am convinced that
using bicycles instead of carskorzystanie z rowerów zamiast z samochodów
increasing environmental awarenessuświadamianie zagrożeń środowiska
enforcing the lawegzekwowanie prawa
steps must be taken to prevent environmental doomnależy podjąć kroki aby uniknąć zagłady środowiska
to have a harmful influence/effect onwywierać szkodliwy wpływ na
extinctwymarły
endangered specieszagrożone gatunki
deforestationwycinanie lasu
renewable energyenergia odnawialna
a sewage treatment plantoczyszczalnia ścieków
contaminated airskażone powietrze
to contaminatezanieczyszczać, skażać
to sort out rubbishsegregować śmieci
waste disposalusuwanie odpadów
to dispose of wasteusuwać odpady
despicablewstrętny, nikczemny
determine my fateokreśla mój los
a random jumble of lettersprzypadkowy ciąg znaków