wordki.pl - nauka słówek
Unit 4 - Services and systems
autor: KkAmIlKa
insteadzamiast, w zamian
deliverdostarczać
directlybezpośrednio
up-to-datenowoczesny
accuratedokładny
immediatenatychmiastowy
accessdostęp
accountkonto, rachunek
convenientwygodny, poręczny
ensuresgwarantuje
securezabezpieczać
time-savingoszczędność czasu
combinepołączyć
multiplewielokrotność
activitiesdziałania
discountzniżka
cost-effectiveoszczędny
allowdopuszczać, uwzględnić
familiarzaznajomić się
as soon asjak tylko, skoro tylko
drop-downrozwijanej
The good news is...but the bad news is...Dobrą wiadomością jes to...ale złą wiadomością jest to...
It might seem a bit difficult to use at first...but in fact it's very simpleTo wydaje się troszkę skomplikowane jak na pierwszy raz...ale w rzeczywistości jest bardzo proste.
It looks very similar to...but what's different is...To wygląda bardzo podobnie do...ale różnicą jest...
As soon as you...it start's to...jak tylko...to zacznie...
In other wordsinnymi słowy
as well as...it alsojak dokładnie/dobrze...tak też
the more...the better...im więcej...tym lepiej...
On the one hand...but on the other hand...z jednej strony...ale z drugiej strony...
on the plus side is.... but on the downside is...plusem jest...ale minusem jest...
advantagekorzyść
to letpozwolić
explainwyjasnić, wytłumaczyć
One other useful features is thatJedną z przydatnych funkcji jest...
One benefit is that...though a drawback might be...Jedną z korzyści jest...aczkolwiek wadą może być
familiarznajomy (chodzi o rzecz, nie osobę)
purposecel, przeznaczenie
advertisereklamować
matchdopasować
obviouslyoczywiście
featurececha
double - sidedwustronny
staplezszyć
loadzaładować
improveulepszyć
correctpoprawny
relocateprzenieść
suburbprzedmieście
managementkierownictwo
spacemiejsce
encouragezachęcić
receiveotrzymać, odebrać
voucherbon
cafeteriakawiarenka
cycling routestrasy rowerowe
prizenagroda
rail passesmigawka na pociąg
percentageodsetek
howeverjednak
supportwsparcie
furtherdalej, później
relevantistotny, ważny
slightlynieznacznie
a great dealznacznie
drawbackniekorzyść
up gradeuaktualnić
efficientwydajny
customizedostosować
financial adviserdoradca finansowy
online bankingbankowość online
business classklasa biznesu
mergerfuzja, połączenie
enginesilnik
expandrozszerzać, rozwijać
althoughchociaż
improvingpoprawny, udoskonalony
externalzewnętrzny
significantlyznacząco
nearly as...asprawie tak jak
far more...dużo więcej...
much lessdużo mniej...