wordki.pl - nauka słówek
Unit 5 - Customers
autor: KkAmIlKa
requirementswymagania
to requirewymagać
to caretroszczyć, opiekować
carefulstaranny, dbały
carelessnieostrożny
caringtroskliwy
satisfactionsatysfakcja
satisfactorysatysfakcjonujący
externalzewnętrzny
internalwewnętrzny
requiredwymagany
to serveobsłużyć
to satisfysatysfakcjonować
serviceusługa, obsługa
to expectoczekiwać
expectationoczekiwanie
expectedoczekiwany
issueproblem
to assessoszacować, ocenić
equipmentekwipunek, sprzęt
supportwsparcie
tailormęski krawiec
dress-makerdamski krawiec
treadmillbieżnia
supplydostarczyć
sort outrozwiązać
is the rolejest rolą
receiveotrzymać
to be likelyprawdopodobnie
check, monitorsprawdzać, monitorować (2x)
quarantee, ensuregwarantować (2x)
require, needpotrzebować (2X)
evaluate, assessoszacować (2X)
provide, givedostarczyć (2x)
adapt, tailordopasować, przystosować (2x)
assist, helppomagać (2x)
top-qualitynajwyższej jakosci
be able tobyć zdolnym do
proposeproponować
stageetap, faza
wheneverkiedykolwiek
find outdowiedzieć się
throughprzez
progresspostęp
questionnairekwestionariusz
allowdopuszczać, dać
passengerspasażerowie
incerasezwiększać
particularszczegółowo
contentedzadowolony
helplessbezradny
hopelessbeznadziejny
seem towydaje się, że
out of dateprzestarzałe
currentbieżące
find outdowiedzieć się
sort outrozwiązać
to be likelyprawdopodobnie
I'd like to find out about...Chciałbym się dowiedzieć o...
We're interested in...Jesteśmy zainteresowani...
Can you tell me a little more...Możesz powiedzieć mi coś więcej...
Is that the something you deal with?Czy to jest coś czym jesteś zainteresowany?
Would it be possible for...?Czy możliwe by było...?
Can we fix/arrange a date for the meeting?Możemy ustalić/zaaranżować datę spotkania?
What/How about the 30th of January?Czy pasuje Ci 30 stycznia?
I'd prefer the TuesdayWolałbym wtorek
Tuesday would be betterWtorek byłby lepszy
The 31st is good for me31 jest dla mnie ok/dobry
Thursday suits meCzwartek mi pasuje
Sorry, I can't make the ThursdayPrzykro mi, nie mogę być w czwartek
I'm afraid I can't come on/make ThursdayObawiam się, że nie mogę przyjść w czwartek
Can we move it back to Friday?Możemy to przenieść z powrotem na piątek?
Can we bring it forward to Wednesday?Możemy przenieść to na następną środę?
The afternoon is convenient/freePopołudnie jest wygodne/wolne
feedbackrecenzja/opinia