wordki.pl - nauka słówek
Słuchanie 14.01.13
autor: Wjolaa
give it uppoddać się
reliefulga
sort outuporządkować
clowningbłaznowanie
summer termsemest letni
fit inpasować
schoolworkpraca domowa
working outwypracowanie
properodpowiedni
compareporównać
contrastkontrast
whereasnatomiast
personallyosobiście
went intoudał się do
rainforestlas deszczowy
humiditywilgotność
pour sweatwylewać poty
daylightświatło dzienne
canopybaldachim
stay outpozostać
been outjuż obecnie
vulturessępy
appearedpojawił się
magnificentwspaniały
emergedwyłoniły się
greeneryzieleń
towardw kierunku
markingsoznakowania
encountersnapotkać
captureduchwycić
threatened specieszagrożone gatunki
remotestoddalonych
extendsrozciąga
casesprzypadki
sightingobserwacja
solitarysamotnik
track downwytropić
mentionwspominać
inlandśródlądowy
revoltingwstrętny
refuseodmawiać
avoiduniknąć
regardingodnośnie...
keeping count ofutrzymując liczbę
collarsobroże
afterwardspotem, później
cattlebydło
domesticdomowe
rangezakres
disappearingznikają
dependentzależny
instanceprzykład
need uppotrzebują
developrozwijać
going to coverbędzie obejmowaać
issueproblem
deprivationpozbawienie
impactwpływ
immediatenatychmiastowy
long-termdługoterminowy
concerningodnośnie do...
lack ofbrak
sufficientwystarczający
amountilość
affected bydotknięte
researchbadania
in orderw celu
consolidateumacniać
shiftprzesunąć
recentniedawny
injuredranny
fall intowpaść
occurpojawić się
day-to-dayz dnia na dzień
link betweenzwiązek pomiędzy
gainzyskać
adds upsumuje
concludedzawarta
over timew czasie
long rundługookresowej
i'm positivejestem pewien
receivedotrzymać
feesopłaty
instalmentsraty
proficientbiegły
dietary arrangementsdietetyczne uzgodnienia
facilitiesudogodnienia
temporarytymczasowy
passprzechodzić
queuekolejka
overtakewyprzedzać
assumeprzyjąć
indicateswskazuje
involvementzaangażowanie
notified ofpowiadomiony o
hold-upszatrzymywać
heavy trafficduży ruch
minor roadsmniejszych dróg
crowds arrive fortłumy przybywają do
cricket groundboisko do krykieta
shelvespółki
renewodnawiać
overduespóźniony
stamppieczęć
extractwyciąg
fade inprzenikanie
bayzatoka
despitemimo
concerted attacksuzgodnione ataki
strongholdtwierdza
hold out fortrzymać się
correspondentkorespondent
keeping an eyemieć oko na coś
developmentsrozwój
droppingupuszczanie
fade outzanikanie
due innależnych z
diarydziennik
straight intoprosto w
sort ofrodzaj
emergencynagły wypadek
appreciatedoceniać
interruptprzerwać
tutornauczyciel
engineerinżynier
colleaguekolega
annualroczny
booked upzarezerwowane
allowed intodopuszczenie do
reasonablyrozsądnie
fork outbulić pieniądze
favourablekorzystny
unfavourableniekorzystny
dullnudny
turns outokazuje się
suspenseniepewność
excitementpodniecenie
scholarlyuczony
nonethelessniemniej jednak
overcomeprzezwyciężać
grippingtrzymający w napięciu
braveodważny
prejudiceuprzedzenie
matineeporanek
minormałoletni
concessionsulgi
pensionersemeryci