wordki.pl - nauka słówek
Longman rozszerzenie Praca #2 Departments in a company, Skills and ...
Accountsdział księgowości
Customer Servicedział obsługi klienta
Marketingdział marketingu
Personnel Resources, Human Resourcesdział kadr (2)
Public Relationsdział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
Research & Developmentdział badań i rozwoju
Salesdział sprzedaży
advertising compaignkampania reklamowa
deal withzajmować się czymś
hire employeeszatrudniać pracowników
dismiss employeeszwalniać pracowników
keep the booksprowadzić księgowość
committed (2)zaangażowany, oddany
communication skillszdolności komunikacyjne
experience in a related field (2)doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, branży
goal-orientedzorientowany na cele
highly motivatedmający silną motywację
highly skilledwysoko wykwalifikowany
(in)competent(nie)kompetenty
(in)efficient(nie)wydajny
meet deadlinesdotrzymywać terminów
well-traineddobrze wyszkolony
work under pressurepracować pod presją