wordki.pl - nauka słówek
Longman rozszerzenie Praca #5 Employment and the job market
be made redundantzostać zwolnionym
be out of workbyć bezrobotnym
be promoted (2)awansować, dostać awans
be self-employedpracować na własny rachunek
be your own bossbyć swoim własnym szefem
career inkariera w
career prospectsperspektywa kariery
carry out dutieswykonywać obowiązki
cheap labourtania siła robocza
choice of careerwybór zawodu
cope withradzić sobie z czymś
do freelance work (2)pracować jako wolny strzelec, na zlecenia
do odd jobs (2)pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
employzatrudniać
employeepracownik
employerpracodawca
employmentzatrudnienie
employment agencyagencja pośrednictwa pracy
flexible working hours, flexi-timeelastyczne godziny pracy (2)