wordki.pl - nauka słówek
Niemieki
autor: Lubo
Ich spiele auf dem computergram na komputerzę
Ich sehe fernoglądam telewizję
Ich Abendessen kochengotuję obiad
Ich nachmittag essen kebabpo południu jem kebaba
Ich lese das buchczytam ksiązkę
Er kochton gotuje
Er bereitet abendessenon przygotowuje obiad
Er Bugelnon prasuje
Er raume aufon sprząta
Er hole die kinder abon odbiera dzieci
Er wasche die spule abon zmywa naczynia
Er kauft einon robi zakupy
Er sauge staubon odkurza
Er sehe fernon ogląda telewizję
Er hore musicon słucha muzyki
Er lese das buchon czyta książki
Er fahre radon jeżdzi na rowerze
Halbw pół
viertelkwadrans
Dreibigtrzydzieści