wordki.pl - nauka słówek
Unit 7 - Security
autor: KkAmIlKa
eachkażdy
breachnaruszenie, złamanie
security breachnaruszenie, złamanie bezpieczeństwa
caseprzypadek, sprawa
stealkraść
victimofiara
theftkradzież
credit agencyagencja udzielająca kredytów
reportzgłosić
burglarwłamywacz
majorgłowny, poważny
nationalpaństwowy
accordingstosownie, zależnie, według
unauthorizednieautoryzowane
accessdostęp
gainuzyskać
to gain accessuzyskać dostęp
personalosobisty
containzawierać
insuranceubezpieczenie
identitytożsamość
identity theftkradzież tożsamości
industryprzemysł
once againpo raz kolejny
safeguardzabezpieczenie, zabezpieczać
security guardstrażnik, ochroniarz
security staffstrażnicy, ochroniarze
databasesbazy danych
againstprzed
deterpowstrzymać
warehousemagazyn
Overprzez
periodokres
security passbezpieczne hasło
questionedprzesłuchiwać
reviewprzegląd
to robobrabować
security measureśrodek bezpieczeństwa
surveillance systemsystem nadzoru
to watchpilnować
barred windowszakratowane okna
to watch the premisesobserwować miejsce
explainwytłumaczyć
up to nowdotychczas
recentlyostatnio
upgradeuaktualnienia
updateuaktualnić
swipeprzesunąć (np. karte przez drzwi)
preventzapobiec, uniemożliwić
guesszgadnij
memonotatka
expectoczekiwać
implementedwdrażanie
receiveodebrać, otrzymać
surveybadanie
maliciouszłośliwy
fearsobawy
awareświadomy
background informationpodstawowe informacje
What I want to do today is...To co chciałbym zrobić, jest...
I'll talk about...Chciałbym powiedzieć o...
As you now, we've recently...Jak wiesz, my niedawno mieliśmy...
As you are aware...Jak już jesteś świadom...
Up to now...Dotychczas...
I'd like to update you on...Chciałbym zaktualizować Cie na...
The situation now is that...Aktualną sytuacją jest to...
We expect the situation to...Wymagamy w tej sytuacji...
The situation, as it stands..W sytuacji, w której się znajdujemy...
What's the reason for...Jaki jest powód...
I don't quite understand how it worksnie do końca rozumiem jak to działa
Can you tell us more about...Czy możesz powiedzieć na węcej o...
What do you mean by...Co znaczy...
It's becouse of the fact that...Jest tak, ponieważ to wynika z faktu, że
As a result...W rezultacie...
Becouse of this...Z powodu tego...
So, if I understand you correctly...Więc, jeśli zrozumiałem cię poprawnie...
Do you mean that...?To znaczy, że...?
I'm not sure I follow you.Nie jestem pewien czy za tobą nadążam...
advantagezaleta, korzyść
announceogłosić
disadvantagewada, niekorzyść
fraudoszustwo
illegalnielegalny
liftwinda
loadzaładować
monitorkontrolować, monitorować
networksieć
notifyzawiadamiać, zgłaszać
passprzepustka
procedureprocedura, postępowanie
swipekarta wstępu
transactiontransakcja