wordki.pl - nauka słówek
Technologia
autor: pam97
discoverodkryć
discoveryodkrycie
developmentrozwój
inventwynaleźć
inventionwynalazek
inventorwynalazca
knowledgewiedza
observeobserwowac
resultswyniki
researchbadania
scientificnaukowy
scientistnaukowiec
scientific lawprawo naukowe
testpróba analiza
theoryteoria
analyseprzeanalizować
analysisanaliza
conclusionwniosek
connectionwniosek połączenie
containzawierać
evidencedowody
rejectodrzucić
cancerrak
cellkomórka
chemical elementpierwiastek chemiczny
freezezamrozić zamrażać
germsbakterie
gravityciążenie
liquidciecz
moleculecząsteczka
oxygentlen
prismpryzmat
scatter lightrozproszyć światło
solidciało stałe
steampara
fileplik
databasebaza danych
dotkropka
hardwaresprzęt komputerowy
photocopierkserokopiarka
proccesprzetwarzać
scannerskaner
search enginewyszukiwarka internetowa
softwareoprogramowanie
speakersgłośniki
underscorepodkreślenie
wirelessbezprzewodowy
cometkometa
satelitesatelita
solar systemukład słoneczny
spaceshipstatek kosmiczny
universewszechświat
buttonprzycisk
remote controlpilot od tv
adjustwyregulować
aerialantetna
deviceurządzenie
manualinstrukcja obsługi
plugwtyczka
branch of sciencedziedzina nauki
carry out an experimentprzeprowadzić eksperym.
come to the conclusion thatdojść do wniosku że
field of researchzakres badań
make a discoverydokonać odkrycia
out of orderzepsuty
patent an inventionopatentować wynalazek