wordki.pl - nauka słówek
Unit 9 - Logistics
autor: KkAmIlKa
affectwpłynąć, oddziaływać
manufacturerproducent, wytwórca
keeptrzymać
suppliesdostawy
raw materialssurowce
orderzamówienie
ordinaryzwykły
retailerdetalista, handlowiec detaliczny
appropriatewłaściwy, stosowny
stockzasoby, asortyment
enormousolbrzymi
is tiedjest związany
is tied upprzywiązany do czegoś
inventoryinwentarz, zapas
averageśrednia, przeciętna
order is placedzamówienie zostało złożone
distributorsdystrybutorzy
trulynaprawdę
warehousemagazyn, skład
componentskomponenty, składniki
suppliersdostawcy
expectedspodziewany
advanceawansować, rozwijać się
streamlinedusprawnione
supply chainłańcuch dostaw
storeprzechowywać
deliverydostawa
delivery of goodsdostawa towarów
middlemanpośrednik
tinymalutki
keep controlzachować kontrolę
bar codekod kreskowy
tracking facilitymożliwość śledzenia
keep track ofśledzić
run out ofwyczerpać się
run up ofuruchomić się
out of stockbrak na magazynie
low on stockzaczyna barkować na magazynie
stock up on...zaopatrzyć się w...
essentialniezbędny
spare partsczęści zamienne
inefficientnieskuteczny
efficientlyefektywnie
billrachunek
breathtakingzapierający dech
challengewyzwanie
containerpojemnik
courierkurier
demandpopyt, żądanie
dispatchwysyłka
distributerozprowadzać
home improvementmajsterkowanie
enormousogromny
in stockw magazynie
motherboardpłyta główna
performancewydajność
run low onwyczerpywać się
solutionrozwiązanie
ultimatelyostatecznie
urgentlypilnie
I'd like to place an order.Chciałbym złożyć zamówienie.
This is a repeat order.To jest powtórzone zamówienie.
Please send them asap.Prosimy wysyłać je jak najszybciej.
Please charge it to my account.Proszę obciążyć tym mój rachunek.
Do you have an account with us?Masz konto u nas?
Can I take your account details, please?Czy mogę poznać szczegóły konta, proszę?
When did you place the order?Kiedy złożyłeś zamówienie?
Can I ask when you placed the order?Czy mogę zapytać, kiedy złożyłeś zamówienie?
I'd like to find out about an order.Chciałbym dowiedzieć się o zamówieniu.
I'm chasing/following up an order.Obserwuję zamówienie.
Could you check it out for me?Możesz to sprawdzić dla mnie?
I really want to know what's happened to it.Naprawdę chciałbym wiedzieć, co się z nim stało.
We put it straight through to...Kładziemy go prosto do ...
According to my information...Według moich informacji ...
It was dispatched on...To zostało wysłane w dniu ...
I'm not happy about this.Nie jestem zadowolony z tego.
This is a real problem for me.To jest prawdziwy problem dla mnie.
This is unacceptable.Jest to nie do przyjęcia.
I'll look into it immediately.Sprawdzę to natychmiast.
I'll check it out straight away.Sprawdzę to od razu.
I'll find out.Dowiem się.
I'll get back to you (within the hour)Odezwę się do Ciebie (w ciągu godziny)
I'll be as quick as I can.Będę tak szybko jak mogę.