wordki.pl - nauka słówek
Czytanie - słówka na 6 kolosa.
autor: aibofobia
childishdziecinny
girlishdziewczęcy
amateurishamatorski, niefachowy
piggishniechlujny, chamski
monkishmniszy, ascetyczny
smallishmaleńki
tallishraczej wysoki
fairishjasnawy
darkishciemnawy
greenishzielonkawy
sevenishokoło 7 (tego nie jestem pewna)
twentyishokoło 20letni
thoughtfulmyślący o innych
thoughtlessbezmyślny
harmfulszkodliwy
harmlessnieszkodliwy
successfuludany, odnoszący sukcesy
beautifulpiękny
friendlessosamotniony, pozbawiony przyjaciół
waterlesspozbawiony wody
interviewerdziennikarz przeprowadzający wywiad
intervieweeosoba udzielająca wywiadu
trainertrener
traineepraktykant
employerpracodawca
employeepracownik
waterproofwodoodporny
shockproofwstrząsoodporny
soundproofdźwiękoszczelny
childproofzabezpieczony przed dziećmi
bulletproofkuloodporny
foolproofniezawodny
heatproofżaroodporny
cupfulpełna filiżanka, objętość filiżanki
teaspoonfulpełna łyżeczka
housefuldom pełen ludzi
handfulgarść, garstka
mouthfulkęs
tankfulbak (ilość)
teachuczyć (kogoś)
teachernauczyciel
directkierować, reżyserować
directordyrektor, kierownik, reżyser
begprosić, żebrać
beggarżebrak
interprettłumaczyć (ustnie)
interpretertłumacz (ustny)
translatetłumaczyć (pisemnie)
translatortłumacz (pisemny)
collectzbierać
collectorkolekcjoner
sailżeglować
sailorżeglarz, marynarz
murderzamordować
murderermorderca
operateoperować (np. maszyną)
operatoroperator (np. maszyny), telefonista
demonstratedemonsrtować
demonstratoruczestnik demonstracji
inspectskontrolować
inspectorinspektor
actwystępować
actoraktor
buykupować
buyernabywca, zaopatrzeniowiec
editredagować
editorredaktor
workpracować
workerpracownik
donatedawać datek
donatordawca, donator (np. sumy pieniędzy)
visitodwiedzać
visitorodwiedzający, gość
produceprodukować
producerproducent
travelpodróżować
travellerpodróżnik
competekonkurować
competitorkonkurent, zawodnik
singśpiewać
singerpiosenkarz
governrządzić, zarządzać
governorgubernator, dyrektor, naczelnik, członek zarządu
announceogłaszać, zapowiadać, oznajmiać
announcerprezenter (w radio lub w telewizji), spiker (na dworcu kolejowym lub na lotnisku)
admirepodziwiać, uwielbiać
admirerwielbiciel, adorator, miłośnik
decoratepomalować, wytapetować (np. pokój), dekorować, odznaczyć (np. medalem)
decoratordekorator (wnętrz), malarz (pokojowy), tapeciarz
robokradać
robberzłodziej, rabuś (np. napadający na bank)
surviveprzetrwać, przeżyć
survivorosoba, która ocalała z katastrofy
supplydostarczać, zaopatrywać
supplierdostawca
controlkontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś)
controllerdyrektor (np. w radio, telewizji), rewident
investigateprowadzić dochodzenie, badać, dociekać
investigatoroficer śledczy, śledczy, badacz
skijeździć na nartach
skiernarciarz
instructinstruować, zlecić, zalecić
instructorinstruktor, wykładowca
electwybierać (np. prezydenta lub urzędnika)
electorwyborca
writepisać
writerpisarz
photographrobić zdjęcia
photographerfotograf
swimpływać
swimmerpływak
contributeprzyczyniać się, wnosić (swój wkład do czegoś)
contributorofiarodawca, uczestnik, współpracownik, współautor
createtworzyć, zaprojektować
creatortwórca, wynalazca
managekierować, zarządzać
managerdyrektor, menedżer
liekłamać
lierkłamca
motorsilnik, samochód, maszyna
motoristkierowca
electricityelektryczność
electricianelektryk
ParisParyż
Parisianparyski, paryżanin (paryżanka - Wiola)
ChristChrystus
Christianchrześcijanin
pianopianino
pianistpianista
historyhistoria
historianhistoryk
BuddhaBudda
Buddhistbuddysta
economygospodarka (np. jakiegoś kraju), ekonomika
economistekonomista
artsztuka
artistartysta
bicyclerower
cyclistkolarz
guitargitara
guitaristgitarzysta
politicspolityka
politicianpolityk
sciencenauka, nauki ścisłe
scientistnaukowiec
musicmuzyka
musicianmuzyk
psychiatrypsychiatria
psychiatristpsychiatra
terrorterror
terroristterrorysta
magicmagia, czary (Iza Mróz-moczary)
magicianmagik
flowerkwiatek
floristflorystka
comedykomedia
comedianartysta komediowy
beautypiękno
beauticiankosmetyczka
journalczasopismo, dziennik
journalistdziennikarz
parachutespadochron
parachutistspadochroniarz
languagejęzyk
linguistlingwista, językoznawca
archeologyarcheologia
archeologistarcheolog
emphasizeuwydatniać, zaakcentować
emphasisnacisk, szczególna uwaga
seizeschwytać, zawładnąć, skonfiskować
seizurezawładnięcie, konfiskata
hypnotizehipnotyzować, zahipnotyzować
hypnosishipnoza
diagnosezdiagnozować, rozpoznać (np. chorobę)
diagnosisrozpoznanie, diagnoza
signpodpisywać, dać sygnał
signatureznak, podpis
failnie udać się, zawieść, oblać, nie zdać
failureporażka, niepowodzenie
analyseanalizować
analysisanaliza
closezamykać
closurezamknięcie
paralyseparaliżować, sparaliżować
paralysisparaliż, porażenie, bezwład
enclosezałączać, dołączać (np. wkładać do koperty wraz z listem)
enclosurezałącznik
prosperprosperować, rozwijać się pomyślnie, kwitnąć
prosperitydobrobyt, pomyślność, powodzenie
expireupływać, wygasać, tracić ważność (np. o licencji), przekraczać termin
expirywygaśnięcie (np. terminu ważności), zakończenie (np. kadencji)
enquirezapytać, pytać
enquiryzapytanie, list z zapytaniem, dochodzenie, śledztwo
deliverdostarczać
deliveryprzesyłka, dostawa, sposób wygłaszania (np. mowy, kwestii aktorskiej), poród
injurekrzywdzić, obrażać (słowami), zranić
injuryuraz, kontuzja, krzywda, obraza, szkoda
recoverwyzdrowieć, wrócić do zdrowia
recoverypowrót do zdrowia, odzyskanie, zwrot
discoverodkryć
discoveryodkrycie
conspirespiskować, zmówić się, zawiązać spisek
conspiracyspisek, zmowa
apologizeprzepraszać (za coś), usprawiedliwiać się
apologypzreprosiny
assemblezebrać się, składać (np. jakąś maszynę)
assemblyzgromadzenie, zebranie, montaż
forgepodrabiać, fałszować
forgeryfałszerstwo
preferpreferować
preferencepreferencja, przedkładanie (jednej rzeczy nad drugą)
refernazywać, zwracać się, odwołać się (do czegoś) powołać się (na coś), nawiązać (do czegoś)
referenceodniesienie, odwołanie, nawiązanie, sparwdzenie
exististnieć
existenceistnienie
obeypodporządkowywać się, przestrzegać, być posłusznym
obedienceposłuszeństwo
dependzależeć (od czegoś), polegać (na czymś lub kimś)
dependencezależność, poleganie (na kimś, czymś)
correspondzgadzać się, korespondować
correspondencezgodność, odpowiedniość
offendobrazić, złamać prawo, popełnić wykroczenie
offencewykroczenie, obraza
reidemieszkać, rezydować, przebywać
residencerezydencja, siedziba
insistuparcie twierdzić, nalegać, domagać się
insistencenacisk
differnie zgadzać się
differenceróżnica
coicidepokrywać się, być zbieżnym
coincidencezbieg okoliczności
interferemieszać się, wtrącać się, kolidować
interferenceinterferencja, zakłócenia
annoydenerwować, dokuczać
annoyanceirytacja, rozdrażnienie, przykrość
attendbrać udział, być obecnym,
attendancefrekwencja, obecność
resistopierać się, stawiać opór, sprzeciwiać się
resistancesprzeciw, przeciwstawianie się
performwystępować
performancewystęp
avoidzapobiegać, unikać, uchylać się (np. od służby wojskowej, od płacenia podatków)
avoidanceunikanie
acceptprzyjmować, akceptować
acceptanceakceptacja, przyjęcie (czegoś)
insurezabezpieczać, asekurować, ubezpieczać
insuranceubezpieczenie
disturbzakłócać, przeszkadzać, martwić
disturbancezakłócenie, anomalie pogodowe
resembleprzypominać (być podobnym do czegoś)
resemblancepodobieństwo
assistpomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś), być obecnym (gdzieś), towarzyszyć (komuś)
assistancewsparcie (np. finansowe), pomoc (w czymś)
enterwejść
entrancewejście, wjazd
endureznosić, przetrzymywać
endurancewytrzymałość, odporność
denyzaprzeczać, odmawiać
denialzaprzeczenie, wyparcie się
renewodnowić, przedłużyć
renewalodnowienie, przedłużenie
proposeproponować, oświadczyć się, wznosić (toast)
proposalpropozycja, oświadczyny
removeusunąć (coś skądś), zdjąć (o ubraniu, okularach)
removalusunięcie
approvezatwierdzić, pochwalać (coś), popierać (coś)
approvalzgoda, aprobata
arriveprzybyć
arrivalprzybycie
burypogrzebać
burialpogrzebanie, eremonia pogrzebowa
surviveprzetrwać, przeżyć
survivalpzretrwanie
refuseodmawiać
refusalodmowa
dismisszwolnić
dismissalzwolnienie
trypróbować, rozpatrywać (sprawę w sądzie)
trialproces sądowy
rehearsećwiczyć (przemówienie), robić próbę (teatralną)
rehearsalpróba (np. w teatrze)
useużywać
usageużycie
breakrozbić, połamać
breakagestłuczenie
shrinkzmniejszyć się, skurczyć się
shrinkagekurczenie sie
wreckzniszczyć, zdewastować
wreckageszczątki, wrak
storeprzechowywać, składować
storagemagazynowanie, pzrechowywanie
marrypoślubić
marriagezaślubiny
postnadawać (list)
postageopłata pocztowa
leakujawniać (np. informacje)
leakagewyciek (informacji)
sopzatrzymywać się,
stoppageprzerwanie, zatrzymanie
passupływać (w sensie upływ czasu)
passageupływanie (czasu)
advisedoradzać
advicerada
practisećwiczyć, praktykować
practicepraktyka (ćwiczenie czegoś)
licenselicencjonować (cokolwiek oto znaczyxD)
licenceprawo jazdy
prophesyprzepowiadać
prophecyprzepowiednia
choosewybierać
choicewybór
behavezachowywać się
behaviourzachowanie
complainskładać skargę, narzekać
complaintskarga
errpopełnić błąd, pomylić się
errorbłąd
losetracić
lossstrata
mixmieszać
mixturemieszanka, mieszanina
growwzrastać
growthwzrost
censorcenzurować
censorshipcenzura
dieumierać
deathzgon
conquerpokonywać
conquestzdobycie, zwalczenie
believewierzyć
beliefwierzenie
proveudowadniać
proofdowód
relieveodczuć ulgę
reliefulga
remainpozostać, nie zmienić się
remainsszczątki
remindprzypominać
reminderprzypomnienie
praymodlić się
prayermodlitwa
compareporównywać
comparisonporównanie
pursueścigać, gonić, puszczać się w pogoń (za kimś)
pursuitpościg, ściganie
hatenienawidzić
hatrednienawiść
ascendwspinać się
ascentwejście pod górę
descendschodzić (np. ze schodów)
descentschodzenie (w dół)
ruinrujnować
ruinsruiny
containzawierać
contentszawartość
knowwiedzieć
knowledgewiedza
decidedecydować
decisiondecyzja
tendmieć tendencję
tendencytendencja
suspectpodejrzewać
suspicionpodejrzenie
applaudoklaskiwać
applauseaplauz
serveobsługiwać
serviceobsługa
weighważyć
weightwaga
threatenzagrażać
threatzagrożenie
shootstzrelać
shotstrzał
robokradać
robberykradzież
respondodpowiadać (np. na list)
responseodpowiedź (np. na list)
dividedzielić
divisionpodział, podzielenie
persuadenamawiać, pzrekonywać
persuasionnamowa
excludewykluczyć, pominąć
exclusionpominięcie
concludezakończyć, wnioskować
conclusionwniosek, zakończenie
revisepowtarzać (np. pzred egzaminem)
revisionpowtórka (np. pzred egzaminem)
explodewybuchnąć
explosioneksplozja
expandpowiększyć się, rozwinąć się
expansionrozwój (np. firmy)
admitwpuścić (pozwolić komuś wejść gdzieś), zgodzić się (z czymś)
admissionwstęp (możliwość wejścia gdzieś)
includezawierać, włączać
inclusionwłączenie, zawieranie
possessposiadać, mieć
possessionposiadanie
discussdyskutować, omawiać
discussiondyskusja
confessprzyznać się, spowiadać się
confessionwyznanie, spowiedź
confusezamącić w głowie, zdezorientować
confusionzmieszanie, pomyłka
invadenajechać
invasioninwazja, watrgnięcie
extendpzredłużyć, powiększyć
extensionpzredłużenie, powiększenie
permitpozwalać
permissionpozwolenie
collidezderzyć się
collisionzderzenie
impressrobić (na kimś) wrażenie
impressionwrażenie
entertainzabawiać
entertainmentrozrywka
enlargepowiększyć
enlargementpowiększenie (zdjęcia)
improveulepszać
improvementpodniesienie jakości, poprawa
encouragezachęcać, dodawać otuchy
encouragementwsparcie
postponeodkladać, opóźniać
postponementodłożenie
advertisereklamować, ogłaszać
advertisementogłoszenie
arrangeplanować
arrangementustalenie
imprisonwsadzić do więzienia, uwięzić
imprisonmentkara więzienia, uwięzienia
announceogłosić
announcementogłoszenie
managezarządzać
managementkierownictwo, zarząd
treatleczyć, traktować
treatmentleczenie, traktowanie
dissapointrozczarować, zawieść (kogoś)
governrządzić
governmentrząd
developrozwijać
developmentrozwój
employzatrudnić (kogoś)
employmentzatrudnienie
punishkarać
punishmentkara
agreezgadzać się
agreementporozumienie, ugoda
revoltspzreciwiać się, buntować się
revolutionrewoluvcja
pronouncewymawiać
pronounciationwymowa
repeatpowtarzać
repetitionpowtórka
prodcueprodukować
productionprodukcja
competerywalizować
competitionrywalizacja
qualifynadawać się, kwalifikować się
qualificationumiejętność
reduceobniżać
reductionzniżka
solverozwiązywać
solutionrozwiązanie
acquirenabywać
acquirementnabycie
introducewprowadzać, pzredstawiać
introductionwstęp (w książce), prezentacja
satisfysatysfakcjonować
satisfactionsatysfakcja
opposespzreciwiać się
oppositionsprzeciw
describeopisywać
descriptionopis
explaintłuamczyć, wyjaśniać
explenationwytłuamczenie
destroyzniszczyć
destructionzniszczenie
publishpublikować
publicationpublikacja
abolishlikwidować
abolitionlikwidacja
detaintrzymać (w areszcie), zatrzymywać (gdzieś tymczasowo)
detentionpozbawienie wolności
preventzapobiegać
preventionzapobieganie
predictprzewidywać
predictionprzewidywanie
interruptprzeszkadzać
interruptionprzerwa (w robieniu czegoś)
selectwybierać
selectionwybór
electwybierać (np. prezydenta lub urzędnika)
electionwybory
reactreagować
reactionreakcja
protecychronić
protectionochrona
inventwynleźć
inventionwynalezienie, wynalazek
suggestsugerować
suggestionsugestia
addictbyć uzależnionym
addictionuzależnienie
exaggeratepzresadzać
exaggerationprzesada
operateoperować
operationoperacja
imitateimitować
imitationimitacja
resignrezygnować
resignationrezygnacja
foundzałożyć, ufondować
foundationfundacja, fundament
communicateprzekazywać, porozumiewać się
communicationkomunikacja
imaginewyobrażać sobie
imaginationwyobraźnia
accuseoskarżać
accusationoskarżenie
cancelodwoływać
cancellationodwołanie
abbreviateskracać
abbreviationskrót
prepareprzygotowywać się
preparationprzygotowanie
demonstratedomonstrować
demonstrationdemonstracja
educatekształcić
educationedukacja
emigratewyjeżdżać z
emigrationwyjazd
imigrateprzyjeżdżać do
imigrationprzyjazd
donatedawać datek, ofiarowywać
donationdatek
hesitatewahać się
hesitationwahanie, niepewność
accelerateprzyspieszać
accelerationprzyspieszenie
reserverezerwować
reservationrezerwacja
combinełączyć, mieszać
combinationpołączenie
interrogateprzesłuchiwać
interrogationprzesłuchanie
invitezapraszać
invitationzaproszenie
deterioratepogarszać się (o stanie czegoś), podupadać (o zdrowiu)
deteriorationpogorszenie się
examinesprawdzać, egzaminować
examinationegzamin
alterzmienić, zmodyfikować, przerobić
alterationzmiana, przeróbka
informinformować
informationinformacja
relaxrelaksować się, odprężyć się
relaxationodpoczynek, relaks
restoreprzywrócić, odnowić
restorationprzywrócenie, odnowienie
temptkusić, nakłaniać
temptationpokusa
continuekontynuować
continuationkontynuacja
explorebadać, zwiedzać
explorationbadanie, rozpoznanie
punctuatestosować interpunkcję, stawiać znaki interpunkcyjne
punctuationinterpunkcja
wealthybogaty
walthbogactwo
poorbiedny
poornessbieda
trueprawdziwy
truthprawda
thirstyspragniony
thirstpragnienie
hungrygłodny
hungergłód
easyłatwy
easilyz łatwością
youngmłody
youthmłodość
gratefulwdzięczny
gratefulnesswdzięczność
likelyprawdopodobny
likelinessprawdopodobieństwo
healthzdrowy
guiltywinny
guiltwina
freewolny
freedomwolność
deadmartwy
deathśmierć
cowardlytchórzliwy
cowardicetchórzostwo
heroicbohaterski
heroismbohaterstwo
wiseroztropny, mądry
wisdommądrość
angryzły
angerzłość
famoussławny
famesława
splendidznakomity
splendorwspaniałość
boringnudny
boredomnuda
horribleokropny
horriblenessokropność
hotgorący
hotnessgorąco (stan gorąca)
prouddumny
prideduma
strongsilny
strengthsiła
luckyszczęsliwy
luckszczęście
warmciepły
warmthciepło
terribleokropny
longdługi
lengthdługość
wideszeroki
widthszerokość
highwosoki
heightwysokość
deepgłęboki
depthgłębokość
confidentpewny siebie
confidencepewność siebie
intelligentinteligentny
intelligenceinteligencja
convenientdogodny
conveniencedogodność
independentniezależny, niepodległy
independenceniezależność, niepodległość
importantważny
importanceważność
reluctantniechętny
reluctanceniechęć
patientcierpliwy
patiencecierpliwość
silentcichy
silencecisza
violentagresywny
violenceagresja
innocentniewinnny
innocenceniewinność
elegantelegancki
eleganceelegancja
arrogantbezczelny
arrogancebezczelność
absentnieobecny
absencenieobecność
presentobecny
presenceobecność
stupidgłupi
stupiditygłupota
fondczuły
fondnessczułość
formalformalny
formalityformalność
seriouspoważny
seriousnesspowqaga (sytuacji)
weaksłaby
weaknesssłabość
superiorwybitny
superiorityprzewaga (nad kimś)
neutralbezstronny
neutralitybezstronność
neatschludny
neatnessschludność
illchory
illnesschoroba
bluntszczery, otwarty
bluntnessszczzerość, bezceremonialność
curiousciekawy
curiosityciekawość
generoushony, wspaniałomyślny
generosityhojność
vainpróżny
vanitypróżność
necessarypotrzebny
necessitypotzreba, konieczność
simplełatwy, prosty
simplicityprostota
clearprzejrzysty
clarityprzejrzystość
anxiouszatroskany
anxietyobawa, niepokój
gayradosny
gaietyradość, wesołość
variousrozmaity
varietyróżnorodność
briefkrótkotrwały
brevitykrótkotrwałość
deceiveokłamywać, oszukiwać
deceptionoszustwo