wordki.pl - nauka słówek
koszyk
autor: aviete
bossszef
directorreżyser
farmerrolnik
flight attendantsteward/stewardessa
hairdresserfryzjerka
mechanicmechanik
minergórnik
office assistantasystent biurowy
pharmacistaptekarz
paramedicratownik medyczny
postmanlistonosz
sciencistnaukowiec
waiterkelner
be in charge ofbyć odpowiedzialnym za coś
do for a living/ earn a living aszarabiać na życie jako
work on a projectpracować nad projektem
manualfizyczny
monotounsmonotonny
satisfyingsatysfakcjonujący
skilledwykwalifikowany
stressfulstresujący
tiringmęczący
bonuspremia
busines tripdelegacja
colleagueskoledzy z pracy
contractumowa
do work shiftspracować na zmiany
earningszarobiki e
internshipstaż
job descriptionopis obowiązków
public holidayświęto państwowe
sing a concractpodpisać umowę
taxpodatek
trial periodokres próbny
work long hourspracować godzinami
babysitter/ au pairopiekunka do dzieci
workplacemiejsce pracy
fruit pickingzbieranie owoców
seasonal workpraca sezonowa
applicantubiegający się o pracę
application formformularz zgłoszenia o pracę
covering letterlist motywacyjny
coverdotyczyć, poruszać
downsizezmniejszyć
enclosezałączyć
enterpreneurprzedsiębiorca
fill inwypełnić
job interviewrozmowa kwalifikacyjna
offer a jobzaproponować pracę
recruitmentrekrutacja
poststanowisko pracy
take onpodjąć się
firefighterstrażak
programmerprogramista
heritagedziedzictwo
dressmaker/ tailorkrawiec
shopkeeperwłaściciel sklepu
curriculum vitae CVżyciorys
previous experiencedotychczasowe doświadczenie
job centrebiuro pośrednictwa pracy
training sessionszkolenie
working conditionswarunki pracy
profitzysk
manage/ runzarządzać
managementzarząd/ zarządzanie
give sb a hand/ assist sbasystować, pomagać komuś
give up workrzucić pracę
pensioneremeryt
resign/ hand in your resignationzłożyć rezygnację
serviceusługi
circumstancesokoliczności
currentobecny, bieżący
current affairssprawy bieżące
personal detailsszczegóły dot. osobowości
take time offbrać wolne
economic crisiskryzys gospodarczy
none-existentnie istniejący