wordki.pl - nauka słówek
2013_05_13
autor: daraw
to chasegonić, uganiać się za
an emblemgodło
to rulerządzić
to reignpanować
a treatytraktat
to join the army, to be draftedwstąpić do wojska
a missilepocisk