wordki.pl - nauka słówek
Pollution
autorzy: eworek, ...
oil tankertankowiec, cysterna
spillagerozlanie
acid rainkwaśny deszcz
food contaminationskażenie żywnośći
global warmingglobalne ocieplenie
greenhouse effectefekt cieplarniany
depletion of natural resourceswyczerpywanie się zasobów naturalnych
road congestionzatłoczenie dróg
damage to the ozone layerzniszczenie warstwy ozonowej
ugly surroundingsbrzydkie otoczenie
general contaminationogólne zanieczyszczenie
harm to wildlifeszkodliwe dla dzikiej przyrody
factory legislationustawodawstwo fabryczne
unleaded petrolbenzyna bezołowiowa
natural pest controlnaturalne zwalczanie szkodników
alternative energy sourcesalternatywne źródła energii
recycling materialsrecykling materiałów
public transporttransport publiczny
boycotting pollutantsbojkot(protest odnośnie) zanieczyszczeń
responsible attitudeodpowiedzialne nastawienie
bio-degradable packingopakowania biodegradowalne
awareness of animals' rightsświadomość praw zwierząt
counteractingprzeciwdziałać
severepoważny, ciężki
vastobszerny
rubbishśmieci
spraying crops with pesticidesopryskiwanie upraw pestycydami
solutionrozwiązanie