wordki.pl - nauka słówek
Świda 1-7
itineraryplan podróży
focus onkoncentrować się na
receive an invitation fromotrzymać zaproszenia od
set a dateustalić date
pay a visitzłożyć wizytę
hold talksprowadzić rozmowy
to be electedbyć wybranym na
head of stategłowa państwa
arrive on a visit toprzybyć z wizytą do
issue a press releasewydać oświadczenie dla prasy
requestprośba, wniosek
along withwraz z
strengthen bilateral relationswzmacniać obustronne stosunki
expand cooperation betweenrozszerzyć współpracę pomiędzy
world affairsproblemy światowe
spokesmanrzecznik
accompanied byw towarzystwie
touch onporuszyć (np. problem)
expectations foroczekiwania, nadzieje na
mutual relationswzajemne stosunki
the press give a wide coverage toprasa szeroko komentuje
summit talksrozmowy na szczycie
mark a beginning ofoznaczać początek czegoś
improve a image ofpoprawić swój wizerunek
pledgezobowiązać się do czegoś
with regard toodnośnie do czegoś
issue a warningwystosować ostrzeżenie
comply withzastosować się do czegoś
siteteren
at the banquet given in his honourna bankiecie wydanym na jego cześć
hand sth overprzekazać coś
leave forwyjechać do
host a receptionwydać przyjęcie
be honouredbyć zaszczyconym
landmark developmentprzełomowe wydarzenie
benefitprzyniesć korzyść
national heritagedziedzictwo narodowe
well-beingpomyslność
on behalf ofw imieniu
give a warm reception toprzyjąć kogoś ciepło
evidencedowód
hospitablegościnny
sumptuouswystawny
amicablegościnny
endeavourwysiłek
tour a countryodbyć podróż po kraju
boost trade withpobudzić handel z
damage ties withzniszczyć więzi z
problems overproblemy związane z
on the borderna granicy
senior officialważny urzędnik państwowy
foreign tradehandel zagraniczny
sign an economic accord onpodpisać porozumienie gospodarcze dotyczące...
mutual protection of investmentwzajemna ochrona inwestycji
avoidance of double taxationunikać podwójnego opodatkowania
negotiate an economic contractnegocjować kontrakt gospodarczy
sulphursiarka
iron oreruda żelaza
animal feedkarma dla zwierząt
reach a pick ofosiągnać szczytowy poziom
decreasespadek
debtdług
default on paying a debt nie zapłacić długu
reach agreement on sthosiągnąc porozumienie dotyczące czegoś
debt reshedulingzmiana terminu spłaty długu
restore ties withprzywrócić więzi z
break off ties withzerwać więzi z
totalwynosić ogółem
amount towynosić (o kwotach)
treaty provides oftraktat przewiduje
standardize tariffsujednolicić taryfy celne
envoywysłannik, poseł
initialparafować
clausepunkt traktatu
charterkarta
signatorysygnitariusz
ratificationratyfikacja
ratifyratyfikować
implementationwprowadzenie w życie
reaffirmjeszcze raz zapewniać
multilateralwielostronny
belief inwiara w
flight od stairskondygnacja schodów
seek todążyć do
riftrozłam
heal a riftzlikwidować rozłam
brief sb on sthprzedstawić komuś krótko jakaś sprawę
commitment tozaangażowanie w
raise an issueporuszyć problem
boiling issueproblem powodujący wrzenie
bring sb into conflict withdoprowadzić do konfliktu z
turn outwylec (na ulice)
erupt in cheerswybuchnąć okrzykami radości
pay close attantionuważnie słuchać
graftłapówkarstwo
hightpoint of a visitnajważniejszy punkt wizyty
chantśpiew kościelny
warming of relations betweenocieplenie stosunków pomiędzy
sever tieszerwać stosunki
renegadezbuntowany
take security measuresprzedsięwziąć środki bezpieczeństwa
originpochodzenie
carry a pasaportlegitymować się paszportem