wordki.pl - nauka słówek
wyrażenia łączace
ponadtomoreover
dodatkowoadditionally
co więcejwhat is more
ponadtofurthermore
stądhence
w dodatkuin addition
dlatego therefore
chociażalthough
niemniej jednaknonetheless
jednakhowever
ostatecznieafter all
naweteven though